Методика підтримки прийняття «компромісних рішень» при синтезі складних систем різного призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Волянська, Я. Б.
Обнявко, Т. С.
Волянський, С. М.
Онищенко, О. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлена методика спрямована на удосконалення відомих процедур синтезу складних технічних, організаційних, економічних систем. Використано метод пошуку значень параметрів складних систем на основі принципів Еджворта–Парето сумісно з методами експертних оцінок. Наведено приклад синтезу пропульсивного комплексу автономного плавального апарата і доведена ефективність методики.

Опис

Методика підтримки прийняття «компромісних рішень» при синтезі складних систем різного призначення / Я. Б. Волянська, Т. С. Обнявко, С. М. Волянський, О. А. Онищенко // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – № 3 (67). – С. 5–18.

Ключові слова

синтез, особа, що приймає рішення, експертна оцінка, якість

Бібліографічний опис