Підвищення ефективності систем кондиціювання повітря шляхом розподілу теплового навантаження за ступеневим принципом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Трушляков, Є. І.
Радченко, М. І.
Радченко, А. М.
Фордуй, С. Г.
Кантор, С. А.
Ткаченко, В. С.
Портной, Б. С.
Trushliakov, E. I.
Radchenko, M. I.
Radchenko, A. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Підтримання роботи холодильних компресорів в номінальному або близькому до нього режимах шляхом вибору раціонального проектного теплового навантаження та його розподілу за характером зміни поточного теплового навантаження відповідно до поточних кліматичних умов є одним з перспективних резервів підвищення енергетичної ефективності систем кондиціювання повітря, реалізація якого забезпечує досягнення максимального або близького до нього річного виробництва холоду відповідно до його витрат на кондиціювання повітря. В загальному випадку весь діапазон поточних теплових навантажень будь-якої системи кондиціювання повітря включає діапазон нестабільних навантажень, обумовлених попереднім охолодженням зовнішнього повітря зі значними коливаннями витрат холодопродуктивності відповідно до поточних кліматичних умов, і діапазон порівняно стабільної холодильної потужності, що витрачається на подальше зниження температури повітря від певної порогової температури до кінцевої температури на виході. Якщо діапазон стабільного теплового навантаження може бути забезпечений при роботі звичайного компресора в режимі, близькому до номінального, то попереднє охолодження зовнішнього повітря зі значними коливаннями теплового навантаження потребує регулювання холодопродуктивності шляхом застосування компресора з регульованою швидкістю або ж використання надлишку холоду, закумульованого при знижених теплових навантаженнях. Такий ступеневий принцип охолодження забезпечує узгодження роботи холодильних машин з характером зміни поточних теплових навантажень будь-якої системи кондиціювання повітря, чи то центральної системи кондиціювання повітря з його тепловологісною обробкою в центральному кондиціонері, чи то її комбінації з місцевою рециркуляційною системою кондиціювання повітря в приміщеннях, по суті, як комбінації підсистем – попереднього охолодження зовнішнього повітря з регулюванням холодопродуктивності та подальшого охолодження повітря до встановленої кінцевої температури в умовах відносно стабільного теплового навантаження.

Опис

Підвищення ефективності систем кондиціювання повітря шляхом розподілу теплового навантаження за ступеневим принципом = Increasing the efficiency of air conditioning systems by distributing the thermal load according to the stage principle / Є. І. Трушляков, М. І. Радченко, А. М. Радченко, С. Г. Фордуй, С. А. Кантор, В. С. Ткаченко, Б. С. Портной // Авиационно-космическая техника и технология. – 2019. – № 8 (160). – С. 49–53.

Ключові слова

система кондиціювання, холодопродуктивність, теплове навантаження, річне виробництво холоду, система кондиционирования, холодопроизводительность, тепловая нагрузка, годовое производство холода, conditioning system, design cooling capacity, thermal load, annual refrigeration generation

Бібліографічний опис

Зібрання