Поняття та кваліфікація тестових завдань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Тригуб, О. В.
Trihub, O. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті аналізуються основні підходи до визначення поняття «тест», «педагогічний тест» та «тестування». Автором проаналізовані основні сучасні критерії та підходи до класифікації тестових завдань, надано приклади з практичної діяльності щодо окремих видів тестів. Наголошується на необхідності подальшої розробки критеріїв класифікації тестів з метою вдосконалення педагогічного оцінювання
The paper analyzes the main approaches to the definition of the test, teaching test and testing. The author analyzes the main modern criteria and approaches to the classification of the test items are examples of practice in relation to certain types of tests. Emphasizes the need for further development of criteria for the classification of tests in order to improve educational assessment.

Опис

Тригуб, О. В. Поняття та кваліфікація тестових завдань / О. В. Тригуб // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – Вип. 7. – С. 19–24.

Ключові слова

тестологія, вимірювання, метод тестування, тест, види тестів, тестові завдання, форми тестових завдань, testology, measurement, test method, test, types of tests, tests

Бібліографічний опис