Політична безпека Української держави як чинник демократичного розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кравчук, О. Ю.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі автор констатує, що українська політична практика засвідчує, що технологія реалізації доктрин, стратегій та концепцій у сфері національної безпеки об’єктивно має інтегрувати всі складові політичної діяльності держави, враховуючи історичний досвід і сучасні реалії та виклики. Зазначено, що особливу наукову та практичну значимість для вітчизняних політологічних досліджень набувають питання, які пов’язані з виявленням основних загроз і ризиків політичної безпеки України і необхідністю вироблення сучасних принципів і механізмів її забезпечення. У монографії обґрунтовано, що вплив глобалізаційних загроз на становлення та розвиток Української держави за роки її незалежності був суттєвим. Під впливом глобалізації відбуваються серйозні зміни в усій структурі суспільства та держави, тому набувають нового змісту проблеми політичної безпеки.

Опис

Кравчук, О. Ю. Політична безпека Української держави як чинник демократичного розвитку суспільства : монографія / О. Ю. Кравчук. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2021. – 198 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис