Вплив категорії образу й образності на результат творчості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Чигінцева, О. В.
Чигінцев, С. І.
Chigintseva, O. V.
Chigintsev, S. I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлено загальний огляд категорії образу та образного мислення. Розглядається і аналізується його вплив на основні аспекти дизайнерської діяльності
Present the general survey categories of images mode of thinking. Discussing its influence due to main aspects of designer activity.

Опис

Чигінцева, О. В. Вплив категорії образу й образності на результат творчості / О. В. Чигінцева, С. І. Чигінцев // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2009. – Вип. 2. – С. 20–25.

Ключові слова

образ, форма, мислення, уява, композиція, інтер'єр, біоніка, утилітарність, ексклюзивність, функціональність, кольор, image, form, reason, composition, interior, bionic, applied, exclusive, function, colour

Бібліографічний опис