Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Бєлодєд, О. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Предметом моніторингу стало вивчення інформаційних потреб наукових працівників НУК на електронні ресурси, що надає Наукова бібліотека, та аналіз активності їх використання.

Опис

Бєлодєд, О. В. Інформаційні потреби наукових працівників вишу на електронні ресурси, що надає НБ НУК, та аналіз активності їх використання [Електронний ресурс] / О. В. Бєлодєд ; Наук. б-ка НУК. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-0. – Назва з екрану.

Ключові слова

інформаційні потреби, інформаційно-документальне забезпечення, науково-дослідна діяльність, електронні ресурси бібліотек, електронний каталог бібліотеки, бази даних, бібліотека НУК

Бібліографічний опис