Дизайн грошових банкнот як твір мистецтва, що несе у собі історичну та культурну цінність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Сергієнко, О. М.
Орліогло, О. А.
Serhiienko, O. M.
Orlyohlo, O. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

На підставі історії, естетичної привабливості та художнього задуму, аналізу документальних матеріалів та візуальних досліджень, розглянути особливості національної валюти з точки зору вимог графічного дизайну
On the basis of history, aesthetic attractiveness and artistic intention, analysis of documentary materials and visual researches, to consider the features of national currency from the point of view of the graphic design requirements.

Опис

Сергієнко, О. М. Дизайн грошових банкнот як твір мистецтва, що несе у собі історичну та культурну цінність = Design of money paper currencies is work of art, which carries a historical and cultural value in itself / О. М. Сергієнко, О. А. Орліогло // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2017. – Вип. 10. – С. 57–61.

Ключові слова

графічний дизайн, грошові знаки, національна валюта, композиція, еволюція, захисні елементи, graphic design, money signs, national currency, composition, evolution, protective elements

Бібліографічний опис