Хліборобська душа народу: розселянювання як фактор моральної деформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Макарчук, О. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Не претендуючи на повноту опису проаналізовано окремі фактори які обумовлюють деформацію традиційної моральної свідомості українського селянства як в історичному минулому так і в наш час.

Опис

Макарчук, О. М. Хліборобська душа народу: розселянювання як фактор моральної деформації / О. М. Макарчук // Інтелект. Особистість. Цивілізація.: зб. наук. пр. із соц.-філос. проблем / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЄТ, 2011. – Вип. 9. – С. 128–132.

Ключові слова

людина-землероб, своєрідність землеробської життєдіяльності, деформація моралі, традиційна культура

Бібліографічний опис