Визначення напрямів екологічних проблем, висвітлених у регіональних ЗМІ, на прикладі Миколаєва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Маркіна, Л. М.
Жолобенко, Н. Ю.
Ушкац, С. Ю.
Плахтіна, О. І.
Markina, L.
Zholobenko, N.
Ushkats, S.
Plakhtina, O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Поширення екологічної інформації на теренах інформаційного простору України, а також на телебаченні, радіо, шпальтах друкованих видань має сформувати у населення нову екологічну свідомість, і саме цим займається особливий жанр журналістики – екожурналістика, що пропонує шляхи вирішення зазначених проблем, поточних подій та тенденцій, пов’язаних із навколишнім середовищем (НС), а особисто журналіст бере на себе соціальну відповідальність за формування екологічної свідомості населення. У статті розглянуто та проаналізовано основні регіональні екологічні проблеми міста Миколаєва та області за соціологічним рейтингом. Представлено основні загальноукраїнські та місцеві засоби масової інформації (ЗМІ) та простежено, які нагальні та класичні екологічні питання висвітлюються у засобах масової інформації міста. Визначено, що містян турбує практичне вирішення екологічних проблем та ухвалення місцевого та державного бюджету для їх подолання. Досліджено, що екологічна тематика має недостатнє висвітлення в засобах масової інформації через низьку кваліфікацію еко-журналістів та слабку зацікавленість аудиторії, однією з причин якої є недостатня екологічна освіченість, а також відсутність необхідних рубрик у виданнях та витіснення екологічної тематики політичними й економічними новинами. Для вирішення цих питань необхідно активізувати підвищення комунікації журналістів та екоактивістів з гілками місцевої та державної влади для раціонального вирішення екологічних питань як міста Миколаєва, так й країни загалом. На державному рівні необхідно забезпечувати підтримку та захист журналістів, які розслідують екологічні проблеми, для створення та вкорінення довіри до них як із боку суспільства, так і з боку держави.

Опис

Визначення напрямів екологічних проблем, висвітлених у регіональних ЗМІ, на прикладі Миколаєва = Determination of directions of environmental problems covered in regional media on the example of Mykolayev / Л. М. Маркіна, Н. Ю. Жолобенко, С. Ю. Ушкац, О. І. Плахтіна // Екологічні науки. – 2021. – № 6 (39). – С. 146–153.

Ключові слова

екологічні проблеми, еко-журналістика, довкілля, навколишнє середовище, публікації, інтернет-видання, засоби масової інформації, забруднення, ecological problems, ecojournalism, environment, environment publications, online publications, mass media, pollution

Бібліографічний опис