Спогади про майбутнє (сучасне осмислення історичного досвіду суспільної деформації українського селянства в 20–30 рр. ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Макарчук, О. М.
Makarchuk, O. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Не претендуючи на повноту опису проаналізовано окремі фактори, які обумовлюють деформації традиційної моральної свідомості українського селянства як в історичному минулому, так і в наш час
Without claiming to have a complete description, some analyzed factors causing deformation of the traditional moral consciousness of the Ukrainian peasantry as in the historical past and in our time.

Опис

Макарчук, О. М. Спогади про майбутнє (сучасне осмислення історичного досвіду суспільної деформації українського селянства в 20–30 рр. ХХ ст.) / О. М. Макарчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – Вип. 3. – С. 140–142.

Ключові слова

людина-землероб, своєрідність землеробської життєдіяльності, деформація моралі, традиційна культура, peasantry, originality of the agricultural activity, deformation of morality, traditional culture

Бібліографічний опис

Зібрання