Філософсько-соціологічна складова мистецтва жити в суспільстві ризику

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Щукін, Є. О.
Гончарова, О. О.
Shchukin, Ye. O.
Honcharova, O. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дана стаття присвячена проблемі здатності людини жити в умовах соціальних трансформацій та постійного ризику, до яких вона не здатна пристосуватися внаслідок браку часу та раптовості змін. В роботі викладені погляди відомих філософів від давніх часів до сучасності, які відповідають на питання, що таке мистецтво жити і як пересічна людина може його опанувати, виживаючи в складних соціальних умовах
This article deals with a problem of possibility of a person to live in conditions of social transformation and the constant risk to which he is not able to adapt due to lack of time and sudden changes. The article presents the views of the famous philosophers from ancient times to the present, that answer the question, what is art of living and how a normal person can learn it, surviving in difficult social conditions.

Опис

Щукін, Є. О. Філософсько-соціологічна складова мистецтва жити в суспільстві ризику / Є. О. Щукін // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – Вип. 7. – С. 106–110.

Ключові слова

мистецтво жити, ризик, криза, соціальні трансформації, світогляд, сенс буття, the art of living, risk, crisis, social transformation, world outlook, the meaning of existence

Бібліографічний опис