Підхід до аналізу ефективності використання встановленої холодопродуктивності систем кондиціювання припливного повітря

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Трушляков, Є. І.
Радченко, М. І.
Кантор, С. А.
Ткаченко, В. С.
Trushliakov, E. I.
Radchenko, M. I.
Kantor, S. A.
Tkachenko, V. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Запропоновано підхід до аналізу ефективності використання встановленої (проектної) холодопродуктивності холодильних машин систем кондиціювання припливного повітря (СКПП) з урахуванням змін теплових навантажень у відповідності з поточними кліматичними умовами. При цьому порівнюють потенційно можливе вироблення холоду (виходячи з наявної встановленої холодопродуктивності) за певний період, як приклад – за найбільш теплий липень місяць, з її використанням на попереднє охолодження зовнішнього повітря до певної проміжної (порогової) температури, і подальше глибоке охолодження повітря при відносно стабільному тепловому навантаженні. Висунуто гіпотезу попередньої оцінки доцільності застосування регулювання холодопродуктивності за співвідношенням сумарних за деякий проміжок часу використання холоду на охолодження зовнішнього повітря і потенційно можливого вироблення холоду при повній реалізації наявної встановленої холодопродуктивності СКПП. Запропонований підхід до вибору раціональної встановленої холодопродуктивності СКПП та її розподілу відповідно до характеру зміни теплового навантаження у відповідності з поточними кліматичними умовами доцільно використовувати для визначення областей ефективного застосування енергозберігаючих способів реалізації холодопродуктивності, зокрема, акумуляцією та використанням надлишку холодопродуктивності при змінних теплових навантаженнях, частотного або іншого способу регулювання холодопродуктивності компресорів при відхиленнях теплового навантаження від номінального.

Опис

Підхід до аналізу ефективності використання встановленої холодопродуктивності систем кондиціювання припливного повітря = Approach to analyzing the efficiency of using a design refrigeration capacity of ambient air conditioning system / Є. І. Трушляков, М. І. Радченко, С. А. Кантор, В. С. Ткаченко // Холодильна техніка та технологія. – 2018. – Т. 54, вип. 6. – С. 12–17.

Ключові слова

кондиціювання, зовнішнє повітря, теплове навантаження, холодильна машина, клімат, conditioning, ambient air, heat load, refrigeration machine, climatic conditions

Бібліографічний опис

Зібрання