Політична участь громадян в процесі трансформації українського суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Ніколаєнко, Н. О.
Царенко, О. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Загальна характеристика роботи полягає в тому, що політична участь це багаторівнева система рекрутування громадян у політичне життя, яка включає різноманітні форми та компоненти. У зв’язку з формуванням нових політичних цінностей, ідейно-політичних орієнтацій політична участь розглядається як одна з найважливіших характеристик сучасного українського суспільства через те, що пасивна та деструктивна політична участь унеможливлює проведення послідовних системних соціально-політичних реформ. Таким чином, актуальність теми зумовлена необхідністю аналізу ще недостатньо розробленого напряму прикладних політичних досліджень – з’ясування сутності політичної участі громадян в умовах трансформації українського суспільства.

Опис

Ніколаєнко, Н. О. Політична участь громадян в процесі трансформації українського суспільства : монографія / Н. О. Ніколаєнко, О. О. Царенко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 203 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис