Формування та розвиток навичок креативного лідерства в процесі навчання у студентів-дизайнерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В сучасних умовах придбання професійних знань, умінь і навичок сьогодні недостатньо, щоб стати хорошим фахівцем. Виникає потреба в розвитку таких сторін особистості, які крім відповідності індивідуальним задаткам і творчому потенціалу, формують здібності неординарно мислити, активно діяти, приймати рішення і нести за них відповідальність, продуктивно і швидко застосовувати набуті знання, відхиляючись від традиційних схем. У даній статті розглянуто концепцію розвитку креативного лідерства в освітньому процесі студентів-дизайнерів і можливості оцінки рівня лідерських якостей майбутніх дизайнерів.

Опис

Матійко, Н. О. Формування та розвиток навичок креативного лідерства в процесі навчання у студентів-дизайнерів = Formation and development of creative leadership skillsin the learning process of design students / Н. О. Матійко, Д. Лаптєв // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2023. – Вип. 16. – С. 19–20.

Ключові слова

вища школа, креативне лідерство, творчість, студенти, дизайн, design, high school, creative leadership, creativity, students

Бібліографічний опис