Сталий розвиток – гармонія природи та суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Іртищева, І. О.
Потапенко, О. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії досліджуються теоретико-методологічні, методичні та організаційно-управлінські підходи та практичні заходи до забезпечення сталого розвитку та екологічної безпеки суспільства. Розглянуто теоретичні підходи до стимулювання сталого розвитку, запропоновано систему індикаторів та механізмів його забезпечення. Висвітлено проблеми забезпечення національної безпеки держави, зокрема екологічної її складової в контексті виходу країни з кризи та на засадах сталості. В монографії також розглянуто особливості функціонування некомерційних організацій та їх роль у формуванні підґрунтя для сталого розвитку суспільства.

Опис

Іртищева, І. О. Сталий розвиток – гармонія природи та суспільства / І. О. Іртищева, О. М. Потапенко // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : монографія. Т. 1. Теорія та методологія комплексних міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та екологічної безпеки ; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь : ИТ "АРИАЛ", 2011. – С. 51–65.

Ключові слова

Бібліографічний опис