Conceptual approaches to the forming of the system of institutional changes management

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Irtysheva, І. О.
Stroiko, T. V.
Krupitsa, I. V.
Иртыщева, И. О.
Стройко, Т. В.
Крупица, И. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Обґрунтовано основні етапи інституційного управління змінами в умовах трансформаційних процесів у національній економіці. Визначено напрямки формування інституційної системи управління зміни в національній економіці з урахуванням сучасних аспектів глобалізації та інтернаціоналізації світогосподарських процесів. Запропоновано концепцію інституційні зміни стану управління, яка ґрунтується на комплексному співробітництві обидві державні органи і громадські організації.

Опис

Irtysheva, I. O. Conceptual approaches to the forming of the system of institutional changes management [Електронний ресурс] = Концептуальные подходы к формированию систем управления институциональных изменений / I. O. Irtysheva, T. V. Stroiko; I. V. Krupitsa // Економіка та суспільство : електрон. журн. МДУ. – Мукачево : МДУ, 2015. – № 1. – С. 74–77. – Режим доступу : https://economyandsociety.in.ua/journals/1_ukr/15.pdf

Ключові слова

institutional changes, institutions, managing, institutionalism, state, институциональные изменения, учреждения, институционализм, туризм, зелений туризм, туризм потенціал, індустрія туризму

Бібліографічний опис