Специфіка підготовки майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурнії комунікації в умовах змішаного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Сотер, М. В.
Сотер, М. В.
Soter, M. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті висвітлено своєрідність підготовки майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації в умовах змішаного навчання. Розкрито сутність понять «міжкультурна комунікація», «змішане навчання», «традиційне навчання», «традиційне навчання з веб-підтримкою», «повне он-лайн навчання». Висвітлено шляхи, що забезпечать підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації в умовах змішаного навчання. Відзначено, що гармонійне поєднання традиційного і змішаного навчання під час підготовки майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації дозволить контролювати час, місце, темп і шлях вивчення матеріалу, підвищити мотивацію, активізувати сам процес навчання, зробити освітній процес мобільним і гнучким, реалізувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію між учасниками навчального процесу, застосовувати різні форми навчання, серед яких – індивідуальні, групові, реальні, віртуальні тощо.

Опис

Сотер, М. В. Специфіка підготовки майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурнії комунікації в умовах змішаного навчання = Specification of future marine engineers’ training to intercultural communication in the context of blended-learning / М. В. Сотер // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. – Херсон : КВНЗ, 2017. – Вип. 34. – С. 210–218.

Ключові слова

міжкультурна комунікація, змішане навчання, традиційне навчання, традиційне навчання з веб-підтримкою, повне онлайн-навчання, межкультурная коммуникация, смешанное обучение, традиционное обучение, традиционное обучение с веб-поддержкой, полное онлайн-обучение, intercultural communication, blended learning, traditional learning, traditional learning with web-support and online full-time learning

Бібліографічний опис

Зібрання