Розробка інформаційної системи обліку учнів позашкільних навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Беркунський, Олександр
Berkunskyi, Oleksandr

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дана дипломна робота має спрямованість на набуття навичок у розробці проекту інформаційної системи, на прикладі розробки інформаційної системи обліку учнів позашкільних навчальних закладів. Робота виконана на ___ сторінках, містить __ розділи, __ рисунків, ___ додатків і список використаних джерел з ___ найменувань.

Опис

Беркунський, О. Є. Розробка інформаційної системи обліку учнів позашкільних навчальних закладів = Development of an information system for accounting students of out-of-school educational institutions : бакалаврська робота ; спец. 126 "Інформаційні системи та технології" / О. Є. Беркунський ; наук. кер. К. О. Книрік. – Миколаїв : НУК, 2022. – 77 с.

Ключові слова

позашкільний навчальний заклад, інформаційна система, розробка, облік, запит, 126 "Інформаційні системи та технології", out-of-school educational institution, information system, development, accounting, request

Бібліографічний опис