Моделі управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Надточий, А. В.
Nadtochii, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу загальнодержавного рівня – підвищення ефективності управління проектами підводних археологічних досліджень (ПАД) шляхом розробки та вдосконалення моделей теорії управління проектами. Досліджено теоретичні та практичні аспекти розробки методології управління проектами підводних археологічних досліджень.
In the dissertation the actual scientific-applied task of the national level is solved - increase of efficiency of management of projects of underwater archaeological researches (UAR) by development and improvement of models of the theory of project management. The theoretical and practical aspects of developing the methodology of project management underwater archaeological research are researched.

Опис

Надточий, А. В. Моделі управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / А. В. Надточий ; наук. кер. В. С. Блінцов ; МОН України ; НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2018. – 167 с.

Ключові слова

управління проектами, підводні археологічні дослідження, зміст проекту, ризики, моделі управління, project management, underwater archaeological research, project content, risks, management models

Бібліографічний опис

Зібрання