Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У збірнику подано матеріали ІХ Всеукраїнської НТК "Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті". Розглянуті питання теорії та практики систем інформаційної безпеки транспортних засобів і систем, захисту інформації в каналах зв’язку та глобальних мережах передачі даних, захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також питання підготовки кадрів у галузі знань "Інформаційна безпека". Збірник може бути корисним для наукових співробітників, викладачів, інженерів та студентів.

Опис

Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті : матеріали ІХ всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю / відпов. за вип. В. В. Трибулькевич. – Миколаїв : НУК, 2021. – 219 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис