Підсумки соціологічного опитування з питань реформування вищої освіти України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Бєлодєд, О. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Здійснене опитування виявило зацікавленість науково-педагогічних працівників та студентства у запропонованих проблемах, серйозне ставлення до відповідей, значну кількість цікавих пропозицій.

Опис

Підсумки соціологічного опитування з питань реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] ] / Наук. б-ка НУК. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-0. – Назва з екрану.

Ключові слова

соціологічне опитування, реформування вищої освіти, вища освіта, Болонський процес, освітні національні системи, європейський освітній простір

Бібліографічний опис