Розробка підсистеми "Студент" інформаційної системи кафедри ІУСТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Недо, Антон
Nedo, Anton

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація: Актуальність даної теми зумовлена сучасними тенденціями розвитку технологій, що потребують підвищення ефективності. Метою створення підсистеми є спрощення способів отримання інформації студентам, а також покращення зручності використання інформації навчальної кафедри. В ході роботи було проведено аналіз предметної області, сформульовані вимоги до автоматизованої системи, виявлення існуючих недоліків, розроблення концепції та технічного проекту автоматизованої системи, а також було реалізовано підсистему «Студент» інформаційної системи кафедри ІУСТ. Робота виконана на 90 сторінок, містить 17 рисунків, 4 таблиці, 3 додатку, які містять інструкцію з використання. Робота виконана українською мовою.

Опис

Недо, А. О. Розробка підсистеми "Студент" інформаційної системи кафедри ІУСТ = Development of the "Student" subsystem of the information system of the IUST Department : бакалаврська робота ; спец. 126 "Інформаційні системи та технології " / А. О. Недо ; наук. кер. О. І. Маршак. – Миколаїв : НУК, 2022. – 101 с.

Ключові слова

автоматизована система, проект, підсистема, кафедра, система, аналіз, програма, персональний комп’ютер, база даних, функції, завдання, автоматизоване робоче місце, операційна система, облік, користувач, викладач, студент, куратор, персонал, схема, рисунок, таблиця, інформація, дані, інформаційний сайт, інтерфейс, вимоги, концепція, модель, структура, організація, запити, сутність, зв'язок, розробка, адміністратор, сервіси, мікросервіси, 126 "Інформаційні системи та технології "., automated system, project, subsystem, department, system, analysis, program, personal computer, database, functions, tasks, automated workplace, operating system, accounting, user, teacher, student, curator, scheme, figure, table, information, data, information site, interface, requirements, concept, model, structure, organization, requests, essence, communication, development, administrator, services, microservices

Бібліографічний опис