Прикладна лінгвістика 2022: проблеми і рішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У матеріалах науково-методичної конференції розглядаються актуальні питання, пов'язані з об'єктом, задачами, методами прикладної лінгвістики, термінознавством, функціонуванням мови як засобу впливу.

Опис

Прикладна лінгвістика 2022: проблеми і рішення: матеріали XVIІІ всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців. / відпов. за вип. / Н. М. Філіппова. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – 350 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис