Модель віброкиплячого шару сипких середовищ та її програмна реалізація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Русанов, С. А.
Луняка, К. В.
Коновалов, Д. В.
Андрєєва, Н. Б.
Rusanov, Serhii
Lunyaka, Klara
Konovalov, Dmytro
Andrieieva, Nataliia

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті представлена математична модель процесу віброкипіння, яка з єдиних позицій описує структуру й поведінку віброкиплячого шару в різних умовах, дозволяє спрогнозувати поведінку віброкиплячого шару в цілому для широкого спектру впливаючих чинників: фізичних властивостей сипкого матеріалу і газового середовища, геометрії робочого органу, параметрів вібрації, особливостей взаємодії фаз між собою і з вантажонесучими поверхнями. Одержана модель дозволяє автоматизувати обчислення з використанням мінімального набору вхідних даних. Одержані рівняння, які описують поведінку віброкиплячого шару як суцільного середовища з особливою реологією, в якій за рахунок підведеної зовнішньої вібрації розповсюджуються нелінійні хвилі деформації з періодичними змінами щільного і розпушеного стану. Створена система автоматизованого моделювання поведінки віброкиплячих шарів "Віброслой", яка дозволяє провести моделювання поведінки віброкиплячого шару сипкого матеріалу з урахуванням фізичних параметрів середовища й газової фази, параметрів вібрації, особливостей фільтрації газу і властивостей робочих органів для ефективного проектування устаткування з віброкиплячим шаром. Проведені тестові моделювання одиничного підкидання шару сипкого матеріалу, визначення швидкостей течії шару на вібруючих поверхнях із зіставленням з експериментальними даними. Показана можливість прогнозування параметрів сталих (стаціонарних течій) віброкиплячого шару на протяжних вібруючих поверхнях.

Опис

Модель віброкиплячого шару сипких середовищ та її програмна реалізація = Model of the vibrofluidized bed of dry substances and its program realization / С. А. Русанов, К. В. Луняка, Д. В. Коновалов, Н. Б. Андрєєва // Холодильна техніка та технологія. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – Т. 54, № 6. – С. 58–64.

Ключові слова

Віброкипіння, Віброзрідження, Математичне моделювання, Сипкі матеріали, Гідродинаміка, Системи автоматизованого моделювання, Vibratory boiling layers, Vibration, Mathematical design, Friable material, Hydrodynamics, Systems of the automated design

Бібліографічний опис