Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження "Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Бєлодєд, О. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дослідження було – вивчення мотивації професійної діяльності молодих фахівців, виявлення їх потенційних можливостей, оптимізація системи підвищення кваліфікації, сприяння їх професійному розвитку з метою формування кадрового резерву бібліотек.

Опис

Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження "Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє" [Електронний ресурс] / Наук. б-ка НУК. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-0. – Назва з екрану.

Ключові слова

соціологічне дослідження, бібліотечні фахівці, молоді працівники, мотивація професійної діяльності, система підвищення кваліфікації, професійний розвиток, кадровий резерв

Бібліографічний опис