Погляди академіка В. М. Корецького щодо юридичної регламентації морської делімітації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Автори

Дмитриченко, І. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наукову спадщину академіка Володимира Михайловича Корецького складають ґрунтовні дослідження різноманітних сфер права, зокрема історії права, міжнародного приватного права та міжнародного публічного права. На нашу думку, унікальність Володимира Михайловича як вченого полягає у тому, що він протягом свого яскравого життя висвітлив неординарні ідеї, які розвиваються і живуть у працях багатьох науковців сьогодення та знаходять своє практичне втілення в правовій площині міжнародних відносин.

Опис

Дмитриченко, І. В. Погляди академіка В. М. Корецького щодо юридичної регламентації морської делімітації / І. В. Дмитриченко // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – Київ, 2003. – Спецвип. – С. 5–9.

Ключові слова

Володимир Михайлович Корецький, наукова спадщина, міжнародне морське право, морська делімітація, рішення Міжнародного Суду ООН 1969 року

Бібліографічний опис