Податкове стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Гавриленко, Наталія

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведений аналіз податкового стимулювання малого та середнього бізнесу в Україні показав його неефективність, а роль податкових надходжень від таких суб'єктів у надходженнях до бюджету – незначною. Узагальнення наукових доробок у цій сфері, враховуючи позитивний досвід країн світу, дозволив запропонувати надання певних пільг для середніх і малих підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність та знаходяться на загальній системі оподаткування. Запропоновано рекомендації щодо податкового стимулювання виробничої сфери малого і середнього бізнесу, схему взаємозв’язку інформаційного та організаційного забезпечення податкового стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, яка повинна сприяти впровадженню заходів зі стимулювання та контролю за їх виконанням.

Опис

Гавриленко, Н. В. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Н. В. Гавриленко ; наук. кер. О. Ю. Дубовик ; ОНЕУ. – Одеса, 2013. – 302 с.

Ключові слова

малий і середній бізнес, підприємництво, бюджет, податок, інновація, платники, пільги, стимули, механізм податкового стимулювання,, оподаткування

Бібліографічний опис

Зібрання