Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Костирко, Т.
Бондар, І.
Корольова, Т.
Жигалкіна, М.
Kostyrko, T.
Bondar, I.
Korolova, T.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Одним із напрямків роботи Наукової бібліотеки стало виявлення наукової активності НУК в цілому та публікаційної активності вченого за допомогою наукометричних та бібліометричних досліджень. Об`єктом даного дослідження є публікаційна активність науково-педагогічних працівників (НПП) НУК. Джерелом даних, використаних у дослідженні, є авторитетні наукометричні бази даних (БД) Scopus і Web of Science Core Collection (WoS) за період з 2013 по 2017 рр. станом на 01.04.2018 р.Мета дослідження: відстежити динаміку публікаційної активності та результативності наукової діяльності НПП університету за період 2013-2017 рр.

Опис

Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях / Т. Костирко, І. Бондар, Т. Корольова, М. Жигалкіна // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем = Interdisciplinary Studies of Complex Systems : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ iм. М. П. Драгоманова, 2019. – № 15. – C. 67–87.

Ключові слова

наукометричні бази даних, показники публікаційної активності, наукометричний аналіз, bibliometry, scientometric databases, indexes of publishing activity, scientometric analysis

Бібліографічний опис