Місце бібліотеки в формуванні корпоративного середовища ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Костирко, Т. М.
Kostyrko, T. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Визначається роль і місце бібліотеки в інформаційному середовищі ВНЗ як посередника між інформаційними ресурсами та користувачами інформації. Розглядаються: різноманітні підходи і можливості до взаємодії бібліотеки з підрозділами вишу як суб’єктами нового інформаційно-освітнього середовища; вплив на корпоративну культуру ВНЗ через вагомі зміни в управлінській діяльності, модернізацію організаційної структури бібліотеки
The role and the place of the library in the higher school information medium as the media for between information users have been specified. A number of various approaches and the potential of the library interaction with higher school departments as the members of a new informational and educational medium, the impact on the higher school corporate culture by means of significant changes in the management actions and modernization of the library organizational structure have been described.

Опис

Костирко, Т. М. Місце бібліотеки в формуванні корпоративного середовища ВНЗ / Т. М. Костирко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 12–18.

Ключові слова

бібліотека вишу, корпоративність вишу, корпоративна інформаційна система, інформаційно-освітнє середовище, комунікативно-інформаційні засоби, higher school library, higher school corporativeness, corporate information system, informational and educational medium, information and search means

Бібліографічний опис