Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Костирко, Т. М.
Бондар, І. В.
Корольова, Т. Д.
Жигалкіна, М. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об'єктом даного дослідження є публікаційна активність науково-педагогічних працівників (НПП) НУК. Джерелом даних, використаних у дослідженні, є авторитетні наукометричні бази даних (БД) Scopus і Web of Science Core Collection (WoS) за період з 2013 по 2017 рр. станом на 01.04.2018 р. Мета дослідження: відстежити динаміку публікаційної активності та результативності наукової діяльності НПП університету за період 2013-2017 рр.

Опис

Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях / Т. М. Костирко, І. В. Бондар, Т. Д. Корольова, М. С. Жигалкіна // Матеріали IX Міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 455–457.

Ключові слова

бібліометрія, показники публікаційної активності, наукометричний аналіз, наукометричні бази даних

Бібліографічний опис