Методичні вказівки для проведення занять з курсу "Філософія" (перший навчальний модуль)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Щукін, Євген Олександрович
Патлайчук, Оксана Віталіївна
Дрожанова, Оксана Миколаївна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено відомості з організації проведення занять з курсу "Філософія", розроблені відповідно до вимог Болонського процесу; роз'яснено види і форми контролю успішності та критерії оцінювання знань студентів; розглянуто зміст структурних елементів першого навчального модуля та зразок модульної контрольної роботи. До кожної теми модуля даються плани лекційних та семінарських занять, перелік питань для самостійної роботи та самоконтролю засвоєння матеріалу лекції, рекомендовані теми рефератів і додаткова література. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання.

Опис

Щукін, Є. О. Методичні вказівки для занять з курсу "Філософія" (перший навчальний модуль) / Є. О. Щукін, О. М. Дрожанова, О. В. Патлайчук. - Миколаїв : НУК, 2007. - 36 с. + ел. копія.

Ключові слова

філософія, модульні контрольні роботи, формування наукового світогляду, особистість, духовність

Бібліографічний опис