Удосконалення модульного формування приміщень для несамохідних плавучих споруд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Терлич, С. В.
Terlych, S. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертаційному дослідженні представлено удосконалення технології модульного формування приміщень для несамохідних плавучих споруд (НПС). Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
In the dissertation research the improvement of the technology of modular formation of premises for non-self-propelled floating structures (NSS) is presented. The dissertation consists of introduction, four sections, conclusions, list of used sources and applications.

Опис

Терлич, С. В. Удосконалення модульного формування приміщень для несамохідних плавучих споруд : дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / С. В. Терлич ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова; наук. керівник О. В. Щедролосєв. – Миколаїв, 2018. – 193 с.

Ключові слова

плавучі споруди, модульні методи, формування, опорядження та обладнання суднових приміщень, floating structures, modular methods, identification, identification and re-engagement of the social support

Бібліографічний опис

Зібрання