Рециркуляція відпрацьованих газів як засіб поліпшення екологічних показників суднових ДВЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Андрєєв, А. А.
Пирисунько, М. А.
Andreev, A.
Pirisunko, M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуті перспективи використання системи рециркуляції відпрацьованих газів ДВЗ. Рециркуляція відпрацьованих газів ДВЗ є найбільш зручним і найменш «шкідливим»з точки зору погіршення показників двигуна способом зниження викидів оксиду азоту (NOX). Вона має перевагу над іншими відомими способами, такими як зменшення кута випередження загоряння, зниження ступеня стиснення, подача води тощо, оскільки характеристики потужності змінюються несуттєво. Високі питомі показники теплоємкості таких компонентів, як водяна пара і двоокис вуглецю забезпечують зменшення температури полум’я в середині камери згоряння і, тим самим, знижують кількість оксидів азоту.

Опис

Андрєєв, А. А. Рециркуляція відпрацьованих газів як засіб поліпшення екологічних показників суднових ДВЗ / А. А. Андрєєв, М. А. Пирисунько // Водний транспорт : зб. наук. пр. – Київ : КДАВТ, 2015. – № 1 (22). – С. 33–38. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2015_1_8

Ключові слова

рециркуляція відпрацьованих газів, оксиди азоту (NОX), камера згоряння, еxhaust gasrecirculation, nitrogen oxides (NOX), combustion chamber

Бібліографічний опис