Методичні вказівки до виконання дипломних робіт зі спеціальності 7.000003 "Управління проектами "

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Возний, Олександр Михайлович
Шнейдер, Олена Борисівна
Чубчик, Тетяна Тимофіївна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуті питання, які виникають в ході виконання дипломної роботи. Викладені основні вимоги до виконання, змісту і оформлення дипломної роботи за спеціальністю 7.000003 "Управління проектами". Розглянуті завдання дипломних робіт, тематика робіт, рекомендації по організації дипломного проектування, оформленню пояснювальної записки, рисунків, таблиць, схем, діаграм, презентацій. Методичні вказівки призначені для студентів-дипломників спеціальності 7.000003, а також керівників дипломних робіт, рецензентів, членів Державних екзаменаційних комісій.

Опис

Возний, О. М. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт зі спеціальності 7.000003 "Управління проектами" [Електронний ресурс] / О. М. Возний, О. Б. Шнейдер, Т. Т. Чубчик. - Електрон. дан. - Миколаїв : НУК, 2010. - 1 електрон. оптич. диск (DVD-ROM). - Назва з етикетки диска.

Ключові слова

методичні вказівки, управління проектами, дипломне проектування, дипломна робота

Бібліографічний опис