Утилізація теплоти суднової енергетичної установки тепловикористовуючими холодильними машинами і тепловими насосами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Калініченко, І. В.
Kalinichenko, I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці системи утилізації теплоти випускних газів суднової енергетичної установки з охолодженням повітря на вході тепловикористовуючими холодильними машинами і тепловим насосом, що забезпечує раціональне використання низько- та високопотенційної теплоти відповідно для нагріву та випаровування холодоагенту в теплосиловому контурі тепловикористовуючої холодильної машини.
The dissertation is devoted to developing the system for utilization of exhaust gas heat in marine power plant with cooling inlet air by waste heat recovery chillers and heat pump, that provides rational using a high- and low potential heat for heating and evaporating a refrigerant in heat-power contour of waste heat recovery chiller.

Опис

Калініченко, І. В. Утилізація теплоти суднової енергетичної установки тепловикористовуючими холодильними машинами і тепловими насосами : дис. … канд. техн. наук : 05.05.14 / І. В. Калініченко ; наук. кер. М. І. Радченко ; МОН України ; НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2018. – 159 с.

Ключові слова

тепловикористовуюча холодильна машина, тепловий насос, охолодження повітря, судновий двигун, випускні гази, витрата палива, waste heat recovery chiller, heat pump, air cooling, ship engine, exhaust gas, fuel consumption

Бібліографічний опис

Зібрання