Імідж бібліотеки та бібліотекаря вищого навчального закладу інформаційного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Мігунова, Т. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета проведеного соціологічного дослідження – з'ясувати що є сьогодні складовими чинниками поняття “імідж бібліотеки та бібліотечного працівника”; яке місце займає бібліотека вищого навчального закладу в соціомі вузу; які заходи системи підвищення кваліфікації більш цікаві для працівників бібліотек.

Опис

Мігунова, Т. С. Імідж бібліотекаря ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. С. Мігунова ; Наук. б-ка НУК. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-0. – Назва з екрану.

Ключові слова

інформаційне суспільство, інформаційні ресурси бібліотек, імідж бібліотеки, бібліотека ВНЗ, система підвищення кваліфікації, кадровий потенціал, інформаційний простір ВНЗ

Бібліографічний опис