Аналіз впливу виробничої діяльності Публічного акціонерного товариства "ЮГцемент" на стан атмосферного повітря Миколаївської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Вакар, А. А.
Vakar, A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена аналізу впливу виробничої діяльності ПАТ «ЮГцемент» на стан атмосферного повітря Миколаївської області. У першому розділі роботи розглянуто загальну характеристику цементної галузі України. Технологічні та екологічні аспекти виробництва цементу. У другому розділі наведено загальні відомості про ПАТ «ЮГцемент», види продукції, яка виробляється підприємством, виробнича структура об’єкта. Розглянуто технологічний процес виробництва цементу, шість технологічних зон обертової печі та процеси, що відбуваються в них. У третьому розділі представлено кількісний і якісний склад шкідливих речовин, що викидаються у атмосферне повітря при спалювані палива на підприємстві ПАТ «ЮГцемент». Окремо був розглянутий електрофільтр печі № 1 «FLSmidthAirtech», проведено розрахунок валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу при роботі на твердому паливі підприємства та запропоновані заходи для зниження викиду шкідливих речовин на стан атмосферного повітря. У четвертому розділі розглянуто питання охорони праці виробничої діяльності ПАТ «ЮГцемент».

Опис

Вакар, А. А. Аналіз впливу виробничої діяльності Публічного акціонерного товариства "ЮГцемент" на стан атмосферного повітря Миколаївської області = Analysis of the impact of production processes of Public joint-stock company "YUGCEMENT" on a condition of atmospheric air of the Mykolaiv region" : бакалаврська робота ; спец. 101 “Екологія“ / А. А. Вакар ; наук. кер. І. В. Ремешевська. – Миколаїв : НУК, 2021. – 89 с.

Ключові слова

промислове підприємство, виробництво цементу, викиди, забруднююча речовина, 101 “Екологія“, industrial enterprise, cement production, emissions, pollutant

Бібліографічний опис