072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Оцінка фінансової стійкості підприємства
  (2024) Козир Ю. Б.; Рогов Г. К.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства. Здійснений аналіз фінансової стійкості ПрАТ ''Дніпропетровський агрегатний завод'' за 2021-2022 рр. Надані шляхи підвищення фінансової стійкості ПрАТ ''Дніпропетровський агрегатний завод''.
 • Документ
  Оцінка фінансової стійкості підприємства
  (2024) Козир Ю. Б.; Рогов Г. К.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства. Здійснений аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» за 2021–2022 рр. Надані шляхи підвищення фінансової стійкості ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод.
 • Документ
  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  (2023) Щербина Д. І.; Приходько Н. В.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи аналізу фінансових результатів підприємства. Проведений аналіз фінансових результатів підприємства АТ «Миколаївобленерго» за 2020–2021 роки. Запропоновані шляхи підвищення фінансових результатів АТ «Миколаївобленерго» та здійснено прогнозування фінансових результатів підприємства на наступний рік з метою їх збільшення.
 • Документ
  Комплексний аналіз фінансового стану підприємства
  (2023) Толстошеіна К. С.; Рогов Г. К.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні аспекти комплексного фінансового аналізу підприємства. У роботі були розкриті методичні підходи комплексного фінансового аналізу підприємства. Був проведений аналіз фінансового стану підприємства за допомоги показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності та фінансового стану. На основі проведеного аналізу сформульовано пропозиції та рекомендації для підвищення фінансової стійкості.
 • Документ
  Оцінка фінансової стійкості підприємства
  (2023) Тетерін О. О.; Рогов Г. К.
  У науковій роботі досліджено економічну сутність та поняття «фінансова стійкість». Представлено трактування поняття «ліквідність» та «фінансова стійкість» відомими вченими-економістами, розглянут зв'язок цих понять. Наведено класифікацію активів балансу залежно від ступеня ліквідності та пасивів балансу відповідно до терміновості їх погашення. Проаналізовані показники фінансової стійкості АТ «НЗФ» за три роки та були встановлена наявність великої кількості проблем на підприємстві. Запропоновані шляхи для подолання скрутного становища.
 • Документ
  Аналіз ліквідності і фінансової стійкості підприємства
  (2023) Мірсаадов І. Р. огли.; Зінченко А. І.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки фінансової стійкості і ліквідності підприємства. Здійснений аналіз ліквідності і фінансової стійкості АТ «Коблево» за 2021–2022 рр. Надані шляхи підвищення ліквідності і фінансової стійкості АТ «Коблево».
 • Документ
  Оцінка та прогнозування банкрутства підприємства
  (2023) Кулиєв М. К.; Карась П. М.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. Здійснений аналіз фінансового стану та оцінена ймовірність банкрутства ПрАТ «Завод «Фрегат» за 2021–2022 рр. Надані шляхи запобігання банкрутству ПрАТ «Завод «Фрегат».
 • Документ
  Оцінка та прогнозування банкрутства підприємства
  (2023) Костюков Д. Д.; Карась П. М.
  В кваліфікаційні роботі розкрито сутність банкрутства, його види та причини виникнення. Визначено нормативно-правову базу банкрутства підприємства ТДВ "БРИГ". Надано методичні основи проведення діагностики ймовірності банкрутства. Проведено аналіз фінансово-економічного стану підприємства. Проаналізовано ймовірність банкрутства підприємства.
 • Документ
  Оцінка кредитоспроможності підприємства
  (2023) Закірова К. Д.; Приходько Н. В.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні питання оцінки кредитоспроможності позичальників. Був проведений аналіз фінансового стану ТОВ «Епіцентр К» за 2021–2022 роки та його кредитоспроможності за методикою НБУ. На основі проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо підвищення фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємства.
 • Документ
  Вдосконалення процесу формування та використання оборотних коштів на підприємстві
  (2023) Гужиєнко Н. С.; Карась П. М.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні аспекти формуванная та використання оборотних коштів. Проведено дослідження складу та використання оборотних коштів ТОВ «Юпітер» за 2020–2021 роки. Запропоновано напрями вдосконалення формування та підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства ТОВ «Юпітер».
 • Документ
  Дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства
  (2023) Богомолов Ростислав Олександрович; Bogomolov Rostyslav Oleksandrovych; Карась П. М.
  Богомолов Ростислав Олександрович «Дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства». Дипломна робота освітнього рівня – бакалавр. Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Бакалаврська робота присвячена дослідженню питання дослідження ліквідності та платоспроможності підприємства. Для успішного досягнення поставленої мети, в теоретичному розділі розглянуто основи аналізу показників ліквідності та платоспроможності. В ньому розкрито поняття та сутність ліквідності та платоспроможності, також описані основні показники та фактори, що визначають ліквідність та платоспроможність підприємства. В практичному розділі здійснений поглиблений аналіз ліквідності та платоспроможності на базі однієї з найбільших будівельно-монтажних фірм в Україні, а саме ПрАТ «Електро». Результатом аналізу стало знаходження основних напрямів для підвищення рівня ліквідності та платоспроможності, та розроблення рекомендацій щодо підвищення ліквідності та платоспроможності.
 • Документ
  Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства
  (2023) Наркулі, М. М.; Приходько Н. В.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки ліквідності та платоспроможності підприємста. Проведений аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства ПрАТ «Завод «Фрегат» за 2020-2021 роки. Запропоновано шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Завод «Фрегат» та здійснено прогнозування фінансової звітності підприємства на наступний рік з метою покращення показників ліквідності і платоспроможності даного підприємства.
 • Документ
  Оцінка фінансової стійкості підприємства
  (2023) Безрукавіна, М. П.; Приходько Н. В.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства. Здійснений аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Одеський машинобудівниий завод» за 2020-2021 рр. Надані шляхи підвищення фінансової стійкості ПрАТ «Завод «Фрегат».
 • Документ
  Цифровізація фінансового сектору економіки
  (2022) Рибалко, В. С.; Зінченко А. І.
  Цифровізація економіки є результатом економічних і технологічних перетворень країни, а саме автоматизації виробничих процесів, при яких усі операції здійснюються в режимі реального часу з урахуванням змін внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища, впровадження електронне управління бізнесом, онлайн-послуги тощо. Ефективне впровадження цих заходів дає змогу прискорити темпи виробництва, автоматизувати фінансову та соціальну сфери, узагальнити використання електронно-обчислювальної техніки, переосмислити функціональність виробничих потужностей тощо. Поряд із деякими загрозами оцифрування фінансових технологій, які, як очікується, посилять економічні дисбаланси в країні та стимулюють паралельні процеси в економіці, активний розвиток цифрових технологій та їх впровадження в економічну діяльність створюють додаткові можливості для економіки та створюють передумови для зростання. Досвід деяких країн свідчить про позитивний вплив інноваційних фінансових технологій на рівень стабільності національної економіки. Інноваційні технології є ефективним інструментом підвищення ефективності бізнес-структур, полегшення доступу громадськості та підвищення якості фінансових послуг. Сучасні показники економічного розвитку країни є загрозливими та характеризуються значною мінливістю та нестабільністю, а тому загрожують стабільності національної економіки. Ці тенденції є передумовами для впровадження інноваційних методів підвищення ефективності державного управління, одним із яких є цифровізація економіки. На жаль, сьогодні в країні ці проблеми лише на стадії формування. Відсутність нормативно-правової бази, що регулює ці процеси, недостатнє фінансування розвитку інновацій, застаріла апаратна база, низький рівень інформованості персоналу суттєво уповільнюють темпи цифровізації економіки та гальмують перехід країни до функціонування на основі четверта промислова революція. Узагальнення наукової роботи щодо завдань підвищення макроекономічної стабільності країни показало наявність великої кількості публікацій з цієї проблематики. Так, визначення сутності та економічного змісту поняття «макроекономічна стабільність» зроблено в наукових працях Ч. Ванга, І. В. Карпенка, Г. В. Колодки, А. Л. Ле, Ч. Ловелла та інших. Дослідженню особливостей впровадження цифрових фінансових технологій присвячені наукові праці К. Денана, Д. Ельмендорфа, П. Левіна, П. Мертона, Д. Сігеля та інших. При цьому практично відсутній зв’язок між рівнем цифровізації економіки та показниками її розвитку. Таким чином, актуальність кваліфікаційної роботи зумовлена необхідністю вивчення рівня макроекономічної стабільності країни, підтримки ролі цифрових фінансових технологій для забезпечення економічної стабільності, визначення ключових векторів реалізації заходів щодо підвищення рівень цифровізації фінансового сектору. Метою роботи є дослідження впливу цифрових фінансових технологій на показники макроекономічної стабільності країни. Відповідно до мети визначено наступні завдання: - вивчити зміст поняття «макроекономічна стабільність», підтримати основні показники для оцінки її рівня; - проаналізувати сучасні тенденції розвитку цифрових фінансових технологій в Україні, обґрунтувати їх роль у забезпеченні макроекономічної стабільності; - оцінити зв'язок між показниками стабільності національної економіки та індексом цифрових фінансових технологій; - визначити пріоритетні шляхи підвищення рівня цифровізації фінансового сектору України як передумови підвищення його макроекономічної стабільності. Об’єктом роботи є система показників впровадження цифрових фінансових технологій. Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають між органами державної влади в процесі впровадження цифрових фінансових технологій як передумови забезпечення макроекономічної стабільності країни. Методи дослідження, що використовуються в процесі пошуку та обробки матеріалів: узагальнення, порівняльний, структурний аналіз, метод множинної регресії, методи Дікі-Фуллера та Філіпса Перрона. Фактологічну основу роботи складають нормативно-правові акти, щорічні звіти Головного управління статистики України, дані Світового банку, міжнародних організацій, наукові публікації періодичних видань, монографій, навчальних посібників тощо. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 65 сторінок. Кваліфікаційна робота містить 4 таблиці, 12 рисунків, список використаних джерел включає 64 найменування та викладений на 7 сторінках. Основна частина кваліфікаційної роботи складається з чотирьох розділів. У першому розділі досліджено економічний зміст поняття макроекономічної стабільності, обґрунтовано основні її показники, проаналізовано роль цифрових фінансових технологій в економічному розвитку країни. У другому розділі визначено основні індикатори оцінювання рівня запровадження цифрових фінансових технологій у країні; оцінено зв’язок між показниками макроекономічного розвитку країни та рівнем цифровізації фінансового сектору. У третьому розділі розроблено заходи підвищення рівня цифровізації економіки України як передумови зростання її стабільності. Четвертий розділи містить питання охорони праці на підприємстві.
 • Документ
  Дослідження ліквідності та фінансової стійкості підприємства (на прикладі ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика»)
  (2022) Мірошниченко, Л. О.; Рогов Г. К.
  Мірошниченко Л.О. «Дослідження ліквідності та фінансової стійкості ТОВ Кривоозерська харчосмакова фабрика». Випускна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2022. Робота містить 62 сторінки, 8 таблиць, 2 рисунків, список літератури з 31 джерело та 4 додатки. Мета дослідження полягає у розробці методичних рекомендацій щодо управління ліквідністю та фінансової стійкості підприємства на прикладі ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика». Об’єктом дослідження роботи є процес формування ліквідності та фінансової стійкості підприємств. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних методів щодо поліпшення ліквідності та фінансової стійкості ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика». У випускній роботі розглянуто комплекс питань, пов'язаних із поняттями «фінансової стійкості», «ліквідності», методами їх аналізу, та порядком розрахунку основних показників оцінки фінансового стану. У результаті проведеного в роботі аналізу фінансової стійкості та ліквідності ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика» за 2020-2021 роки було з’ясовано, що підприємство є фінансово стійким та характеризується достатнім рівнем платоспроможності, також визначено основні шляхи підвищення ліквідності, фінансової стійкості та ряду інших пропозицій щодо покращення діяльності підприємства.
 • Документ
  Оцінка ліквідності та фінансової стійкості підприємства
  (2022) Іваненко, В. О.; Зінченко А. І.
  Тема: Оцінка ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Дипломна бакалаврська робота: 56 с., 4 рисунка, 8 таблиць, 49 літературних джерел. Об’єкт дослідження: підприємство «Юність». Предметом дипломної роботи є методи управління ліквідністю і фінансовою стійкістю швейного підприємства «Юність». Метою кваліфікаційної роботи є розробка методів управління фінансовою стійкістю підприємства. Методи дослідження – у процесі дослідження використовувалися методи конкретного й абстрактного – для вивчення принципів, механізмів та інструментів фінансового стану, математичні та графічні методи – для аналізу фінансового стану підприємства; методи синтезу, аналізу та узагальнення – для формування шляхів покращення напрямів фінансового стану підприємства. Структура роботи. У першому розділі розглянуто розглянути сутність і завдання аналізу фінансового стану підприємства, з’ясувано сутність ліквідності підприємства та розкрито сутність фінансової стійкості підприємства та проблеми її вдосконалення . У другому розділі наведена коротка характеристика підприємства «Юність» та здійснено його оцінку ліквідності та фінансової стійкості підприємства. У третьому розділі запроваджено заходи щодо поліпшення ліквідності підприємства та розроблено заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства «Юність».
 • Документ
  Стан та використання оборотних активів підприємства
  (2022) Еюпова, А. А.; Приходько Н. В.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи дослідження стану та використання оборотних активів підприємства: сутність поняття «оборотні активи», їх класифікація, джерела формування, політика управління оборотними активами підприємства. Здійснений аналіз аналіз стану формування і використання оборотних активів ПрАТ «Завод «Фрегат» в 2019-2020 роках, його вплив на фінансовий стан підприємства. Надані шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів ПрАТ «Завод «Фрегат».
 • Документ
  Розвиток інноваційних банківських послуг
  (2022) Джумаєв, А. М.; Рогов Г. К.
  В сучасних умовах розвитку економіки України важливе місце займають інновації. Інноваційна діяльність передбачає цілий комплекс науково- технічних, організаційно-економічних і фінансових заходів. Банківська система забезпечує ефективний розвиток і функціонування усіх галузей господарської системи України, регулює потоки грошових коштів, створює передумови для розширеного відтворення економіки. Саме тому, підвищення інноваційного потенціалу банківської системи є актуальним. Використання інноваційних продуктів для банківського сектора економіки є вкрай необхідне, але практично поняття «банківські інновації» до недавнього часу були маловідомі. Сьогодні в банківській сфері існує необхідність активного впровадження інноваційних банківських продуктів і послуг, адже в умовах нестабільної економіки і політичної ситуації в державі залучення ще більшої кількості клієнтів постає задачею номер один перед банками. Відповідно, банківські інновації не лише дозволяють залучити клієнтів, вони також підвищують рівень конкурентоспроможності банку, виділяють його серед інших банків, сприяють задоволенню потреб клієнтів, що швидко змінюються під впливом науково- технічного прогресу, а також відображають рівень інтелектуального потенціалу персоналу банку, можливостей розробки інноваційних банківських продуктів та послуг. Значний внесок у розробку питань впровадження інноваційних банківських послуг здійснили такі західні економісти як М. Мілер, У. С. Фрейм і Л. Дж. Уайт, П. Туфано. Дослідженням даного питання також займались й російські вчені, а саме: Е. А. Уткін, А. І. Поліщук та Т. Б. Рубінштейн. Вдосталь уваги інноваційним процесам в банківській сфері приділяють і вітчизняні науковці, серед них зокрема: В. А. Бєздєлєв, С. Б. Єгоричева, С. М. Козьменко, А. А. Тимченко, Я. І. Чайковський, З. К. Шмігельська, С. Н. Яковенко. Впровадження наукових досягнень і винаходів в організацію банківського обслуговування забезпечує постійне поліпшення банківських продуктів та застосовуваних технологій обслуговування споживачів. Саме тому дослідження проблем, пов’язаних з інноваційною діяльністю вітчизняних банків, є надзвичайно актуальним. Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок з проблем впровадження інноваційних банківських послуг в діяльність банківських установ обумовила вибір об’єкта, теми дослідження та її актуальність. Метою даної кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних та практичних засад розробки та впровадження інноваційних продуктів, послуг та технологій обслуговування у банківських установах. Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання наступних завдань: − дослідити сутність таких понять як «банківська інновація» та «інноваційна банківська послуга», їх особливості; − розкрити причини виникнення інновацій саме у банківській сфері; − надати розгорнуту класифікацію інновацій; − дослідити інноваційну діяльність банків України; − виявити недоліки інноваційної діяльності банків України; − запропонувати шляхи вдосконалення реалізації інноваційних банківських послуг в комерційних банках України. Об’єктом дослідження є інноваційні банківські послуги та їх вплив на діяльність банку. Предметом дослідження є теоретико-методичні, організаційні, фінансово-економічні аспекти та практика впровадження інноваційних послуг банками. Статистичну і фактологічну основу дослідження складають закони України, постанови та декрети Кабінету Міністрів України, укази Президента України, нормативні документи Національного банку України. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 95 сторінок. Кваліфікаційна робота містить 9 таблиць, 1 рисунок, список використаних джерел включає 88 найменувань та викладений на 10 сторінках.
 • Документ
  Управління кредитоспроможністю підприємства
  (2022) Аннаєв, Е. С.; Карась П. М.
  З розвитком кредитних відносин з’явилися певні проблеми стосовно несвоєчасного або неповного повернення кредитів. Саме тоді і з’явився термін „кредитоспроможність”. У нашій банківській практиці до кредитної реформи 1930-1932 р. кредитоспроможність трактувалася як здатність особи, поєднана з її можливостями, виправдати надану довіру та справно виконувати свої боргові зобов’язання. У світовій практиці кредитоспроможність є одним з основних показників при визначенні доцільності та умов кредитування. Ще наприкінці XІ ст. Н. Х. Бунге в роботі "Теорія кредиту" приводить висловлення французького банкіра Ло: "Оказуючи довіру, ми звертаємо увагу на чесність клієнтів – вона переконує нас у тім, що ми не будемо обмануті; на їхнє мистецтво – воно дає нам надію, що вони не помиляться в розрахунках; на їхній рід занять – цим визначається надія на відсоток, що ми очікуємо". Сьогоденне трактування терміну „кредитоспроможність” зводиться до наступного: це здатність підприємства своєчасно та повністю відповідати по своїм борговим зобов’язанням. В підвищенні ефективності діяльності підприємства, зростанні його конкурентоспроможності та розробки фінансової стратегії підприємства важливу роль відіграє фінансовий аналіз, тому що результати аналізу допомагають у прийнятті оптимальних управлінських рішень власниками, інвесторами та кредиторами. Це визначає підвищення вимог до якості фінансового аналізу діяльності підприємства. Все це зумовлює необхідність аналізу платоспроможності та кредитоспроможності підприємств та визначає актуальність обраної теми кваліфікаційної роботи. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення існуючих підходів до управління кредитоспроможністю підприємств та розробка на цій основі заходів щодо удосконалення фінансового управління підприємством. Структурно робота складається з чотирьох розділів, вступу, висновків, переліку використаної літератури та додатків і викладена на 99 сторінках. У вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюється мета, завдання та визначається база дослідження. В першому розділі розглянуто теоретичні основи управління кредитоспроможністю підприємства, визначаються критерії та джерела інформації для проведення оцінки платоспроможності та кредитоспроможності. В другому – наведено характеристику діяльності ТОВ «С-Ко», проведено аналіз фінансового стану, кредитоспроможності підприємства. Розглянуто комплексну методику оцінки платоспроможності, що використовується світовими банками та методику ПАТ «ПриватБанк». В третьому розділі запропоновано заходи щодо удосконалення управління кредитоспроможністю через впровадження системи заходів щодо зменшення ризику кредитування. Розроблено та обґрунтовано зміну структури капіталу ТОВ «С-Ко» за рахунок залучення позикового капіталу в більших обсягах. Четвертий розділи містить питання охорони праці на підприємстві. Висновки містять узагальнення проведених досліджень та основні рекомендації підприємству щодо удосконалення управління кредитоспроможністю.
 • Документ
  Оцінка фінансового стану банківської установи
  (2021) Нарбаєва, О. Д.; Приходько Н. В.
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки фінансового стану банківської установи. Здійснений аналіз фінансової стійкості, ліквідності, показників ефективності діяльності АТ «ОТП Банк» за 2018–2020 рр. Надані шляхи покращення фінансового стану АТ «ОТП Банк».