Матеріали конференцій (МТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 15 з 15
 • Документ
  Водні перевезення вантажів зі спеціальними температурними умовами: особливості проєктування ізоляційних конструкцій
  (2023) Казимиренко Ю. О.; Савочкіна В. В.; Давидова П. С.; Задорожний Є. О.; Kazymyrenko Yuliia; Savochkina Vira; Davudova Рolina; Zadorozhnyi Ievgen
  Проаналізовано умови перевезення водним транспортом швидкопсувних та охолоджених продуктів, добрив, продуктів садівництва та живих рослин, ліків, біологічних матеріалів, а також речовин, які перевозяться у розігрітому стані. Розглянуто організаційні заходи щодо підвищення ефективності експлуатації суден і судноплавних засобів, що застосовуються для їх транспортування. Розроблено теоретичні передумови проєктування ізоляційних конструкцій з композиційних матеріалів, наведено приклади реалізації.
 • Документ
  Моделювання структури склокомпозитів стратегічного призначення
  (2023) Казимиренко Юлія Олексіївна; Таранущенко Віталій Вікторович
 • Документ
  Фізико-механічні властивості електродугових композиційних покриттів після передрекристалізаційної термічної обробки
  (2022) Карпеченко А. А.; Бобров М. М.; Лабарткава О. В.; Лабарткава А. В.; Токарева О. В.; Данько С. В.
  У роботі досліджено можливість застосування передрекристалізаційної термічної обробки для підвищення комплексу властивостей композиційних електродугових покриттів систем дріт Св-08Г2С–Al2O3 та дріт 65Г-TiC. В результаті такої обробки спостерігається максимальне підвищення мікротвердості металевої матриці на 54 % та 38 % відповідно. Експериментальними дослідженнями міцності зчеплення покриттів з металевою основою встановлено, що передрекристалізаційна термічна обробка забезпечує її підвищення на 15…20 % у порівнянні з покриттями після напилення.
 • Документ
  Використання червоного шламу при формуванні композиційних електродугових покриттів
  (2022) Карпеченко, А. А.; Бобров, М. М.; Дубовий, О. М.; Савенков О. І.; Кондратьева А. А.
  Показано, що особливо актуальною проблема утилізації відходів виробництва бокситу, а саме червоного шламу, є для Миколаївській області, оскільки на її території розташований Миколаївський глиноземний завод (МГЗ). Встановлено, що перспективним є напрям, пов'язаний із використанням червоного шламу в якості напилюваного матеріалу при нанесенні газотермічних покриттів. Отримано експериментальні зразки композиційних електродугових покриттів шляхом розпилення дроту з алюмінієвого сплаву системи Al-Si марки ER4043 та порошку червоного шламу МГЗ, досліджено їх мікроструктуру та міцність зчеплення покриттів з металевою основою.
 • Документ
  Вплив електроімпульсного спікання на структуру і властивості Ti-Al порошкового матеріалу
  (2022) Лебедєва Н. Ю.; Казимиренко Ю. О.; Lebedieva Nataliia; Kazymyrenko Yuliia
  В роботі проаналізовано технології твердофазного та електроімпульсного спікання на структуру і властивості порошкового матеріалу Ti-Al. Для досліджень застосовано методи комп’ютерної металографії, рентгеноструктурного аналізу, методику визначення теплопровідності.
 • Документ
  Перспективи застосування деформованих матеріалів з підвищеними фізико-механічними властивостями
  (2022) Дубовий О. М.; Макруха Т. О.; Dubovoy Aleksandr M.; Makruha Tetiana O.
  У роботі показано, що підвищення фізико-механічних властивостей матеріалів, зокрема збільшення твердості та зменшення теплопровідності, можливо здійснити за допомогою передрекристалізаційної термічної обробки за рахунок здрібнення полігонізаційної субструктури до наномасштабного розміру. Доведена можливість термічної стабілізації полігонізаційної субструктури сталей комбінованим деформуванням, що забезпечує практичне застосування передрекристалізаційної термічної обробки для регулюючих пружин мембранних клапанів трубопроводів зі сталі 70.
 • Документ
  Конструкторські та технологічні передумови модернізації плавучих споруд для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій
  (2022) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд О. В.; Савочкіна В. В.; Морозова, Г. С.; Kazymyrenko Yuliia; Drozd Oksana; Savochkina Vira; Morozova, Hanna S.
  В роботі проаналізовано та визначено конструкторські і технологічні передумови для модернізації позасуднових плавучих споруд, які призначені для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій. Для досліджень застосовано системний підхід, за прототип обрано конструкторську модель баків для зберігання радіоактивних відходів на плавучих спорудах. Запропоновано використання нових композиційних матеріалів і покриттів.
 • Документ
  Наноструктурування промислових деформованих сталей передрекристалізційною термічною обробкою
  (2021) Макруха Т. О.; Дубовий, О. М.; Makhruha Tetiana; Dubovoy Aleksandr
  Розглянуто вплив комбінованої деформації на термічну стабільність технічно чистого заліза, сталей 20, 45, У8, 12Х13 та 40Х шляхом комбінування різновидів деформацій. Метою роботи є підвищення термічної стабільності полігонізаційної субструктури технічно чистого заліза, сталей 20, 45, У8, 40Х та 12Х13 шляхом комбінованої деформації. Експериментально досліджено вплив розміру областей когерентного розсіювання, кількості наноструктурних елементів та кута дезорієнтації субзерен на фізико-механічні властивості, а саме твердості заліза та сталей. Установлена можливість термічної стабільності полігонізаційної субструктури в процесі передрекристалізаційної термічної обробки після попередньої комбінованої деформації.
 • Документ
  Отримання плазмових покриттів з комплексом підвищених фізикомеханічних та експлуатаційних властивостей
  (2021) Карпеченко, А. А.; Бобров, М. М.; Савенков О. І.; Кондратьєва А. А.
  Досліджено можливість підвищення комплексу фізико-механічних і експлуатаційних властивостей плазмових покриттів з порошків марок ПГ-19М-01 і ПРХ18Н9 за рахунок електроімпульсного впливу на гетерофазний високотемпературний струмінь при напиленні і подальшої поверхневої пластичної деформації нанесених покриттів дробоструменевою обробкою. Показано, що дробоструменева обробка забезпечує формування зміцненого шару товщиною до 180...200 мкм, при цьому максимальний рівень мікротвердості спостерігається на глибині близько 60 мкм. Мікротвердість покриття з порошку ПГ-19М-01 в точці максимального зміцнення підвищується на 35%; сталевих покриттів з порошку ПР-Х18Н9 – на 48% в порівнянні зі станом після напилення. Проведено експериментальні дослідження впливу зазначеної обробки на міцність зчеплення і зносостійкість отриманих покриттів. Показано, що після проведення дробоструменевої обробки міцність зчеплення покриттів знижується на 10...15%, а зносостійкість підвищується на 32...38%.
 • Документ
  Системно-аналітичне дослідження технологій переробки відходів скляного виробництва
  (2021) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд, О. В.; Kazymyrenko Y.; Drozd O.
  За допомогою системного підходу проаналізована перспектива рециклінгу відходів, які утворюються на підприємствах з виробництва скляних виробів будівельного, побутового, декоративного призначення, предметів мистецтва. Визначено, що скляний бій являє собою стратегічно важливу сировину базу, застосування якої створює передумови для одержання нових функціональних композиційних матеріалів. За ідентифікаційні ознаки системи прийнято цільове призначення, хімічний склад стекол, тип структури, теплову історію, вартісні показники переробки. Підкреслена необхідність застосування електронно-довідникової інформації. Запропонована технологічна схема переробки бою скла на порошок.
 • Документ
  Матеріалознавчі передумови використання зруйнованих металопластикових вікон у нових дизайнерських проєктах
  (2023) Казимиренко, Ю. О.; Лебедєва Н. Ю.; Струкачова Л. М.; Kazymyrenko, Yuliia; Lebedieva Nataliia; Strukachova Liudmyla
  Теоретично обумовлено доцільність використання зруйнованих металопластикових вікон в технологіях створення нових дизайнерських проєктів, в основу яких покладено знання про хімічний склад, технології виготовлення, фізико-механічні властивості вихідної сировини. Актуальність розробки зумовлена необхідністю утилізації зруйнованих вікон, обмеженістю товарних ресурсів сировинної бази для виробництва.
 • Документ
  Вплив деформаційно-термічних факторів на твердість деформованих металів після передрекристалізаційної термічної обробки
  (2023) Дубовий О. М.; Карпеченко А. А.; Бобров М. М.; Dubovyi Oleksandr Mykolaiovych; Karpechenko Anton Anatoliiovych; Bobrov Maksym Mykolaiovych
  Показано, що актуальною задачею сучасного машинобудування є розробка технології об’ємного наноструктурування металевих виробів. Встановлено, що перспективним є спосіб передрекристалізаційної термічної обробки. На прикладі технічно чистого заліза встановлено закономірності впливу ступеня деформації та температури термічної обробки на твердість. Показано, що оптимальна температура передрекристалізаційної обробки складає 500 °C, при цьому залежність носить екстремальний характер, а максимальна твердість досягається при витримці протягом 1,5…2,0 хв.
 • Документ
  Інформаційна підтримка дизайнерських проєктів з використанням технологій рециклінгу стекол
  (2023) Дєнін С. А.; Головін В. О.; Морозан С. М.; Гайдаєнко О. В.; Казимиренко Ю. О.
  Стаття присвячена вирішенню актуальної науково-практичної проблеми впровадження безвідходних технологій у дизайнерські проєкти. Для цього в роботі вирішуються задачі рециклінгу бою скла з їх використанням у меблевих інтер’єрах, створенням архітектурних вітражів та художніх виробів. Різноманіття скляних відходів вимагатиме їх сортування з проведенням експертизи, для чого застосовано системно-аналітичний підхід з розробкою нової інформаційної системи. Одержані результати розширюють технологічні можливості рециклінгу за рахунок систематизації та управління даними.
 • Документ
  Системно-аналітичне дослідження технологій переробки відходів скляного виробництва
  (2022) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд, О. В.; Kazymyrenko, Y.; Drozd, O.
  За допомогою системного підходу проаналізована перспектива рециклінгу відходів, які утворюються на підприємствах з виробництва скляних виробів будівельного, побутового, декоративного призначення, предметів мистецтва. Визначено, що скляний бій являє собою стратегічно важливу сировину базу, застосування якої створює передумови для одержання нових функціональних композиційних матеріалів. За ідентифікаційні ознаки системи прийнято цільове призначення, хімічний склад стекол, тип структури, теплову історію, вартісні показники переробки. Підкреслена необхідність застосування електронно-довідникової інформації. Запропонована технологічна схема переробки бою скла на порошок.
 • Документ
  Использование механики разрушений на начальных стадиях проектирования корпусных конструкций
  (2013) Коробанов, Ю. Н.; Долгов, П. А.; Коробанова, А. А.
  Представленный материал заслуживает своего применения в теории трещинообразования при оценке жизнедеятельности судовых корпусных конструкций.