Монографії (СН)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Peculiarities of using the case management method in the communication field
  (2021) Vatulia, Yuriy; Smilichenko, Yanina; Smirnova, Iryna
  У статті розглядається Сase management як метод управління індивідуальною справою. Крім того, це форма підтримки для людей з багатьма проблемами, в тому числі для людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли організувати своє життя завдяки комунікації та співпраці багатьох установ
 • Документ
  Socio-psychological problems of modern youth and ways of their solution
  (2021) Drozd, Oksana; Turkova, Liliia; Smilichenko, Yanina
  У статті вивчається молодь як соціально-демографічна група, що переживає період становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни. Молодь має рухливі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя.
 • Документ
  Інформацiйна пiдтримка технiчного обслуговання систем залiзнично-водного сполучення
  (2019) Казимиренко, Ю.; Дрозд, О.; Єгольников, О.; Kazymyrenko, Y.; Drozd, O.; Yeholnikov, O.
  Сучасний розвиток комп’ютерних технологій у обслуговуванні та експлуатації транспортних засобів створює передумови для реалізації нових механізмів управління системами технічної діагностики і моніторингу, застосування яких дозволить у автоматичному режимі контролювати технічний стан та формулювати інформаційні повідомлення щодо відхилень показників від нормативних. Створення спеціалізованої інформаційної системи для вирішення завдань оцінювання технічного стану систем залізнично-водного сполучення є актуальним та спрямовано на удосконалення методу технічного діагностування і моніторингу пристроїв залізничної автоматики. Авторами запропоновано механізми проєктування інформаційної системи, для чого проаналізовано існуючі комп’ютерні діагностичні системи, визначено недоліки їх роботи, причини виникнення та наслідки, до яких вони призводять. В роботі застосовано об’єктно-орієнтований підхід та використано класичні технології проєктування баз даних. Особливості експлуатації інформаційних систем в умовах залізнично-водного сполучення полягають у поєднанні функцій залізничного транспорту з водним, що враховується при побудові структури бази даних, в основу якої покладено завдання мінімізації дублювання даних і спрощення процедур їх обробки та поновлення. Програмне забезпечення дозволяє ефективно вирішувати дослідницькі та експлуатаційні завдання. Результати роботи можуть бути застосовані для тестування пристроїв залізничної автоматики на шляхах залізнично-водного сполучення.