Навчально-методичні матеріали (НБ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Кризові комунікації
  (2024) Костирко Тамара Миколаївна
  У навчально-методичних рекомендаціях та вказівках до самостійної роботи розглядаються теоретичні та методологічні аспекти кризових комунікацій, аналіз кризових явищ; визначаються основні передумови, чинники та закономірності виникнення кризових явищ; управління організацією під час кризи. Рекомендації за змістом відповідають робочій навчальній програмі дисципліни та призначені для самостійного вивчення теоретичного курсу та виконання самостійної роботи студентами спеціальності журналістики, реклами та PR-технологій.
 • Документ
  Аналітика інформаційного середовища
  (2024) Костирко Тамара Миколаївна
  В сучасних умовах інформаційна аналітика виступає органічною компонентою усіх різновидів інформаційної діяльності. Аналітик, спираючись на інформаційні моделі, створює нові знання, виступаючи дослідником своєї предметної області. Метою навчальної дисципліни «Аналітика інформаційного середовища» є ознайомлення з практичними можливостями використання методів і прийомів аналітики для оптимізації рекламної та PR-діяльності. Навчально-методичні рекомендації призначено для студентів спеціальності журналістики, реклами та PR-технологій.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо створення бібліометричного профілю науковця для здобувачів наукових ступенів: другого (магістерського) – магістра; третього (освітньо-наукового) – доктора філософії; наукового рівня – доктора наук
  (2023) Костирко Тамара Миколаївна; Ларенкова Світлана Володимирівна; Гординець Світлана Юріївна
  Серед важливих завдань сьогодення для науковця особливе місце посідає поширення інформації про особисті наукові напрацювання. Основним інструментарієм для вирішення цих завдань є створення та підтримка в актуальному стані наукових профілів. Створення власного академічного профілю в Інтернеті може допомогти продемонструвати видимість та авторитетність, а також визначити інтереси дослідника і знайти потенційних співробітників у своїй галузі досліджень. Керування власним профілем дає змогу зв’язати свої особисті дані з інформацією про внесок у науку, наприклад, про статті, монографії, наукові доповіді, патенти, замітки у пресі. Все це гарантує, що інші дослідники знайдуть правильну і повну інформацію про дослідження колег та їх кар’єру. Призначено для магістрів, аспірантів, науковців.
 • Документ
  Академічне письмо
  (2022) Костирко, Т. М.; Ларенкова, С. В.; Бондар, І. В.; Жигалкіна, М. С.
  Написання академічних текстів (навчальних, наукових, науково- публіцистичних, публіцистичних) для студентів технічних вишів зазвичай становить труднощі, а тому теоретичний і практичний матеріал навчального посібника спрямовано на те, щоб навчити студентство мистецтву створення унікальних академічних текстів. Особлива увага приділена таким актуальним для вищої освіти поняттям, як академічне шахрайство і плагіат, а тому практичні завдання розроблено таким чином, щоб запобігти плагіаторству і шахрайству у студентському колі. Навчальний посібник призначено для студентів усіх спеціальностей та молодих учених.
 • Документ
  Основи медіаграмотності
  (2019) Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д.; Жигалкіна, М. С.
  Наведено відомості про методику проведення занять з курсу "Основи медіаграмотності". До кожної теми даються плани занять, рекомендована література, завдання для самостійної роботи, контрольні питання для самоперевірки. Наведено теми залікових рефератів, перелік питань підсумкового контролю, навчально-методичні матеріали, електронні ресурси з дисципліни та основні медіаосвітні терміни. Призначено для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання.