Статті (МЛ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Аналіз багатоякірної системи утримання плавучих об’єктів океанотехніки
  (2020) Галь, А. Ф.; Гайдай, Г. Ю.; Грєшнов, А. Ю.; Hal, A. F.; Haidai, H. Yu.; Hrieshnov, A. Yu.
  Отримано математичний вираз, що дозволяє проводити оцінку впливу маси якірної лінії на кінетичну енергію системи «плавучий об’єкт–якірний канат», на основі якого було проведено чисельний аналіз якірних зв’язків плавучих бурових платформ різного типу. Показано, що вплив маси якірної лінії на кінетичну енергію системи «плавучий об’єкт–якірний канат» малий і лежить у межах 1–2 %, а в багатьох випадках і значно нижче 1 %, водночас вплив приєднаних мас води якірної лінії також лежить у цих межах. Доведено, що зі збільшенням попереднього натягу якірного каната вплив маси якірної лінії зменшується; зменшення робочої глибини й довжини канату також приводить до зменшення впливу маси якірної лінії. Водночас маса сталевих тросів має менший вплив на кінетичну енергію системи в порівнянні з якірними ланцюгами. На підставі проведених розрахунків було виведено статистичну формулу для оцінювального розрахунку приєднаних мас води якірних ліній багатоякірних систем у залежності від їхніх технічних характеристик (погонної ваги якірного зв’язку, його діаметру й довжини). Фізика утримання плавучих об’єктів за допомогою багатоякірних систем досить складна й залежить від конструкції самого плавучого об’єкта, глибини моря в районі його розташування, а також погодних умов, які мають свої особливості в залежності від географії, рельєфу морського дна й інших океанографічних умов. Представлено конструктивні рішення різного роду проблем, пов’язаних з експлуатацією якірних ліній у складі системи «плавучий об’єкт–якірний канат», які вирішуються шляхом зміни площі ланок якірних ланцюгів, використання дроселів і ламінаторів потоку, що може, на думку авторів, значно зменшити кількість аварій на об’єктах із пасивними системами позиціювання. Формалізовано концептуальні положення регулювання силових потоків у гнучких якірних зв’язках системи утримання плавучого об’єкта внаслідок зміни приєднаної маси води в якірних лініях шляхом застосування додаткових елементів ланок якірних ланцюгів, що мають спеціальну конструкцію (додаткові елементи у вигляді плоских пелюсток, дроселів, ламінаторів).
 • Документ
  Логистические проекты морских трубопроводов
  (2019) Казарєзов, А. Я.; Галь, А. Ф.; Гайдай, Г. Ю.; Грешнов, А. Ю.
  Розглянуто основні технічні характеристики найкрупніших морських трубопровідних систем. Виконано аналіз особливостей експлуатації цих лінійних об’єктів океанотехніки. Досліджено статистичні характеристики морських газопроводів. Розроблено методику оцінки будівельної вартості морських газопроводів.
 • Документ
  Інформаційно-вимірювальна система обробки даних експерименту
  (2020) Галь, А. Ф.; Гайдай, Г. Ю.; Грєшнов, А. Ю.; Hal, A. F.; Haidai, H. Yu.; Hrieshnov, A. Yu.
  Розроблено інформаційно-вимірювальну систему, яку призначено для автоматизації обробки експериментальних даних у галузі океанотехніки та морських технологій. При цьому експериментальне дослідження проводилося на спеціально розробленому лабораторному стенді для вивчення динаміки багатоякірних систем позиціонування морських об’єктів, таких як плавучі бурові платформи, бурові та рятувальні судна та інші плавучі споруди. Представлено багатовіконний графічний інтерфейс системи, який розроблено з використанням середовища програмування NETBeans IDE та мови програмування високого рівня PHP. Показано роботу програми від початку її запуску, обробки результатів дослідження та до їх виведення на екран монітору. Графічний інтерфейс системи повністю відображує роботу системи, а саме: вибір вихідних даних із бази даних або їхній самостійний ввід користувачем, обробку числових даних, одержаних під час опитування датчика, побудову діаграм затухаючих коливань системи, розрахунок основних характеристик системи та порівняння їх із теоретичними значеннями, оцінку похибки розрахунків основних показників. Розроблена інформаційно-вимірювальна система обробки лабораторних даних дає змогу підвищити ефективність сприйняття інформації та достовірність одержаних результатів під час виконання лабораторної роботи, а також скоротити час на отримання експериментальних даних. Розроблена система дає змогу поліпшити значення таких показників: час збору і первинної обробки інформації; достовірність і точність отриманих експериментальних даних; достовірність і точність результатів обробки лабораторних даних; швидкість обробки експериментальних даних. Представлена інформаційно-вимірювальна система складається з таких елементів: пристроїв вимірювання, пристрою обробки вимірювальної інформації, пристрою зберігання інформації, пристрою подання інформації у вигляді реєстраторів і індикаторів, пристрою управління, що служить для організації взаємодії всіх вузлів системи, пристрою впливу на об’єкт, що включає в себе генератори стимулюючих впливів.