Матеріали конференції. Кафедра зварювання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Методика та перевірка адекватності комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану вузлів
  (2022) Матвієнко М. В.; Квасницький В. В.; Єрмолаєв Г. В.; Matviienko M.; Kvasnytskyi V.; Yermolayev G.
  Запропоновано методику комп'ютерного моделювання напружено-деформованого стану циліндричних вузлів. Проведено перевірку адекватності комп'ютерного скінчено-елементного моделювання. Порівняння результатів аналітичного розрахунку з результатами комп'ютерного моделювання показало хорошу точність запропонованої методики.
 • Документ
  Особливості плазмового напилення поверхонь ковзання
  (2022) Лебедєв В. О.; Спіхтаренко В. В.; Лой С. А.; Єрмолаєв Г. В.; Lebedev V. A.; Spikhtarenko V. V.; Loi S. A.; Ermolaev G. V.
  Розглянуто проблеми відновлення поверхонь ковзання на прикладі деталей двигунів внутрішнього згорання автомобільної техніки та тракторів. Показано що плазмове наплавлення є найбільш раціональним способом для виконання відновлюваних робіт з забезпеченням більш якісних характеристик покриття.
 • Документ
  Плазмове напилення з алгоритмами функціонування які змінюються
  (2022) Лебедєв, В. О.; Лой С. А.; Lebedev V. A.; Loi S. A.
  Розглянуто причини коливань потужності (струму) при плазмовому напилюванні, які мають некерований характер та негативно впливають на якість покриттів. Показано основні шляхи зниження впливу коливань на результати напилювання. Запропоновано варіанти застосування керованих імпульсних впливів для керування якістю покриттів.
 • Документ
  Визначення коефіцієнтів концентрації напружень в таврових зварних з’єднаннях конструктивних вузлів корпусу судна
  (2022) Бокій О. О.; Коростильов, Л. І.; Лабарткава А. В.; Матвієнко М. В.; Bokii O.; Korostylov L.; Labartkava A.; Matviienko M.
  Методом математичного моделювання досліджено вплив конструктивних факторів таврового зварного з’єднання на коефіцієнт концентрації напружень (ККН) при статичному навантаженні. Найбільш впливовим фактором на величину ККН є радіус переходу від основного металу до металу зварного шва. Увігнута форма шва забезпечує найнижчі значення локальних напружень.
 • Документ
  Вибір параметрів електродугової наплавки з модуляцією режимів на основі системного підходу
  (2023) Лебедєв В. О.; Лой С. А.; Lebediev V. А; Loi S. А.
  У статті розглядаються питання наплавлення робочих поверхонь машин та механізмів з метою їх модіфікації для відновлення та зміцнення. Висвітлено шляхи наукового дослідження щодо подальшого впровадження способу механізованого електродугового наплавлення електродом, який плавиться, з модудяцією струму чи напруги на основі системного методичного підходу. Визначався вплив параметрів модуляції на формування наплавленого шару, твердість, склад. Виявлені основні залежності цього впливу.
 • Документ
  Використання модуляції дугового процесу при наплавленні
  (2023) Лебедєв В. О.; Лой С. А.; Спіхтаренко В. В.; Єрмолаєв Г. В.; Lebedev Vladimir A.; Loi Serhii A.; Spihtarenko Vladimir V.; Ermolaev Gennadii V.
  Наведено дослідження та аналіз характеристик металу в зоні між наплавленими валиками, а також у зоні багатошарового наплавлення з оцінкою їх впливу на експлуатаційні можливості вузлів та деталей при використанні наплавлення з модульованими режимами.