Матеріали конференцій (СМтаЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Аналіз екологічних проблем в суднобудуванні
  (2022) Наливайко В. С.; Авдюнін, Р. Ю.; Челпанов А. О.; Nalyvaiko V.; Avdiunin R.; Chelpanov A. O.
  Суднобудування має прямий вплив на довкілля. Це стосується будівництва, технічного обслуговування, експлуатації та ремонту суден, і є серйозною проблемою для цієї галузі. Необхідність активізації зусиль для зменшення викидів токсичних компонентів в атмосферу зростає, оскільки вплив галузі на довкілля стає дедалі помітнішим у суспільному надбанні. Для стабілізації екологічного стану навколишнього середовища в даній доповіді наведено основні рекомендовані рішення (IMO) які є економічно доцільними при експлуатації суден.
 • Документ
  Дослідження впливу обробки імпульсним магнітним полем на характеристики матеріалів суднового машинобудування
  (2022) Авдюнін, Р. Ю.; Хоменко, В. С.; Челпанов А. О.; Avdiunin R.; Khomenko V.; Chelpanov А.
  У роботі розкрито фізичну суть впливу обробки імпульсним магнітним полем на структурно-чутливі властивості інструментальних матеріалів, багатокомпонентних рідинних систем, матеріалів та виробів суднового машинобудування.
 • Документ
  Перспективи використання теплоти рециркуляційних газів абсорбційною холодильною машиною для зменшення шкідливих викидів суднового двигуна
  (2022) Пирисунько, М. А.; Шалапко, Д. О.; Шалапко Г. Г.; Pyrysunko, Maxim; Shalapko, Denys O.; Shalapko Ganna
  Дизельні двигуни внутрішнього згоряння є джерелом інтенсивного забруднення повітря. Вони викидають у довкілля велику кількість шкідливих речовин. Це негативно впливає на екологічну ситуацію в районах акваторій, портів, ремонтних баз, на флору і фауну водойм, на здоров’я людей. Зменшення кількості шкідливих викидів та їх токсичності є складною науково-технічною проблемою. Необхідність її вирішення продиктована нормативними вимогами, які стають дедалі жорсткішими. Найчастіше їх реалізація супроводжується зниженням економічних та енергетичних показників двигунів.
 • Документ
  Перспективи використання методу озонування для зменшення шкідливих викидів суднового двигуна
  (2022) Пирисунько, М. А.; Шалапко, Д. О.; Pyrysunko, Maxim; Shalapko, Denys O.
  Вплив шкідливих викидів суднових дизелів на глобальний екологічний стан повітряного басейну є обмеженим і оцінюється в 5–7 % від загальної кількості викидів шкідливих речовин стаціонарними енергетичними установками і сухопутними транспортними засобами. Однак через відносно велику агрегатну потужність суднові дизелі можуть бути основним джерелами забруднення атмосфери в таких локальних зонах, як порти, водні акваторії річок, особливо на території міст. Викиди шкідливих речовин в атмосферу відпрацьованими газами суднових дизелів є одним з головних забруднювачів повітряного басейну, прилеглого до судноплавних акваторій річок. В роботі проаналізовано зниження шкідливих викидів судновими дизелями за рахунок використання методу озонування наддувного повітря.
 • Документ
  Про загальні засади нормування непотоплюваності надводних кораблів
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev O. I.
  Проаналізовані загальні засади нормування непотоплюваності надводних кораблів. З’ясовано, коли нормується кількість затоплених відсіків, та коли нормується довжина затоплення.
 • Документ
  Загальний критерій залиття як функція форми обводів носової частини надводного корабля в умовах зустрічного хвилювання
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev O. I.
  Виконано аналіз впливу форми носової кінцівки корабля на забризкування в умовах зустрічного хвилювання з урахуванням умов розльоту бризок. На цій підставі запропонований загальний критерій залиття.
 • Документ
  Аналіз впливу форми носових обводів надводного корабля на заривання в умовах зустрічного хвилювання
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev O. I.
  Виконано аналіз форми обводів носових шпангоутів на зариваання корабля в умовах зустрічного хвилювання. Беруться до уваги співвідношення між кількостями води, що потрапили на корабель та відкинуті від корабля, а також швидкість переміщення води уздовж палуби.
 • Документ
  Визначення оптимального запасу міцності кабель-тросу гідроакустичної станції, що буксирується надводним кораблем
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev O. I.
  Наведені аналітичні залежності для визначення запасу міцності кабель-тросу гідроакустичної станції, що буксирується надводним кораблем. В основі цих залежностей лежить пошук оптимального компромісу між витратами та можливими втратами.
 • Документ
  Визначення ймовірності враження в залежності від радіусу викриття надводного дрону-камікадзе
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev O. I.
  Розглянуто визначення ймовірності враження в залежності від радіусу викриття надводного дрону - камікадзе з метою подальшого визначення коефіцієнту бойової стійкості.
 • Документ
  Визначення ймовірності викриття та радіусу викриття надводного дрону-камікадзе при використанні оптично-електронних засобів
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev O. I.
  Розглянуто визначення ймовірності та радіусу викриття надводного дрону- камікадзе при використанні оптично-електронних засобів з метою подальшого визначення коефіцієнту бойової стійкості. Цей коефіцієнт є складовою частиною показника ефективності дрону, коли зазначений показник визначається за допомогою методу коефіцієнтів використання.
 • Документ
  Визначення ймовірності викриття та радіусу викриття надводного дрону-камікадзе при використанні радиолокації
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev O. I.
  Розглянуто визначення ймовірності та радіусу викриття надводного дрону- камікадзе при використанні радіолокації з метою подальшого визначення коефіцієнту бойової стійкості.
 • Документ
  Визначення показника ефективності надводного дрону-камікадзе
  (2023) Соломенцев О. І.; Solomentsev Oleg Ivanovich
  Розглянуте визначення показника ефективності надводного дрону-камікадзе. Застосовано метод коефіцієнтів використання. Розглянуті деякі аспекти побудови математичної моделі дрону.
 • Документ
  Суднові нафтозабруднені води та засоби їх біологічної обробки
  (2021) Іванов А. А.; Свиридов, В. І.; Ivanov A.; Sviridov V.
  В роботі розглянуті питання оптимізації переробки суднових нафтозабруднених відходів, що на сьогоднішній день є актуальним питанням при експлуатації світового флоту. Проаналізовано методи та засоби очищення суднових нафтозабруднених вод. Розглянуто показники ступеню забрудненості нафтозабруднених вод їх складові та визначено найбільш сучасні схеми очищення нафтозабруднених вод судновими установки.
 • Документ
  Перспективи використання теплоти рециркуляційних газів ежекторною холодильною машиною для зменшення шкідливих викидів суднового двигуна
  (2021) Пирисунько, М. А.; Ровенко О. В.; Лук'яник В. І.; Pyrysunko M. A.; Rovenko O. V.; Lukianyk V. I.
  В даний час має місце інтенсивне посилення норм на токсичні викиди відпрацьованих газів суднових дизелів при плаванні суден в прибережних морських районах і на внутрішніх водних шляхах. Постійне зростання числа суден призводить до збільшення об’єму палива, що спалюється ними, а отже до збільшення викидів токсичних компонентів з відпрацьованими газами. В роботі проаналізовано зниження шкідливих викидів судновими дизелями за рахунок використання теплоти рециркуляційних газів ежекторною холодильною машиною.
 • Документ
  Дослідження впливу параметрів налаштування паливної апаратури при використанні малих домішок водню на робочий процес та ефективні показники двигуна 6ЧН20/28
  (2021) Шалапко, Д. О.; Shalapko Denys Olegovich
  Налаштування паливної апаратури відіграє важливу роль при використанні добавок до основного палива в дизельному двигуні. Використання водню в якості домішки позитивно впливає на робочий процес та показники роботи двигуна, проте потребують коригування налаштувань паливної апаратури. Для покращення показників витрати палива та налаштувань роботи двигуна необхідно провести коригування кута випередження впорскування палива.
 • Документ
  Дослідження впливу дрібнодисперсних включень TiO2 у водопаливну емульсію на екологічні характеристики ДВЗ
  (2021) Наливайко В. С.; Авдюнін, Р. Ю.; Мисько В. О.; Nalyvaiko Vasy; Avdiunin, Roman Yu.; Mysko Viacheslav
  Одним із способів забезпечення паливної економічності і комплексного зниження токсичності дизельного двигуна є використання водопаливної емульсії з додаванням дрібнодисперсних включень TiO2. Це дозволяє зменшити максимальну температуру циклу, що вплине на екологічні показники роботи ДВЗ.
 • Документ
  Результати мінімізації теплових втрат суднових мод
  (2021) Андреєв А. А.; Хоменко В. С.; Авдюнін Р. Ю.; Andreev Andrii; Khomenko Viktoriia; Avdiunin Roman
  Збільшення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) стала можливою не лише за рахунок вдосконалення процесів, що відбуваються в дизелях, а також через раціональне співвідношення основних розмірів циліндра (ходу поршня до діаметру циліндра, S/Dц). Шляхом мінімізації питомої поверхні охолодження циліндра можна створити умови при яких будуть зменшені теплові втрати ще на етапі ескізного проектування, що в свою чергу підвищить економічність двигуна. Найбільш доцільно проводити такі заходи для суднових довгохідних малообертових двигунів (МОД).
 • Документ
  Стенд для випробування упорних підшипників
  (2021) Андрєєв А. А.; Уваров В. А.; Маханько О. В.; Andrieiev Artem; Uvarov Volodymyr; Makhanko Oleksandr
  Запропоновано стенд для випробування упорних підшипників суднових валопроводів та термомагнітної обробки для виробів з високими масогабаритними характеристиками.
 • Документ
  Моделювання та аналіз інтеграції водневих систем до суднових енергетичних комплексів
  (2023) Шалапко, Д. О.; Shalapko, Denys O.
  У цій роботі розглядається моделювання та аналіз інтеграції водневих систем до суднових енергетичних комплексів. Мета роботи – вивчити можливості та переваги використання водню як альтернативного палива для зниження викидів парникових газів та підвищення енергоефективності суден. Для досягнення мети були використані такі методи, як математичне моделювання, оптимізація, порівняльний аналіз та мультикритеріальний вибір. Результати дослідження показали, що інтеграція водневих систем до суднових енергетичних комплексів може забезпечити значне скорочення споживання традиційних палив, зменшення забруднення навколишнього середовища та збільшення економічної ефективності судноплавства. Основними проблемами інтеграції водневих систем є висока вартість водню, складність його зберігання та транспортування, а також необхідність розробки нормативно-технічної бази та стандартів безпеки. Серед найбільш перспективних водневих систем для суден можна виділити такі як паливні елементи, газотурбінні двигуни, гібридні системи та водневі реактивні двигуни.
 • Документ
  Особливості використання вторинних енергоресурсів в судновому енергетичному обладнанні
  (2023) Пирисунько М. А.; Подвигін В. В.; Pyrysunko Maxim; Podvigin Vasyl
  До важливих проблеми суднової енергетики слід віднести ефективне використання палива в теплових двигунах і зниження викидів з відпрацьованих газів. На вирішення цих проблем спрямовані нормативно-правові заходи, удосконалення робочих процесів теплових двигунів, модернізація їх основних систем, удосконалення процесу експлуатації енергетичних установок. Використання вторинних енергетичних ресурсів – одне з перспективних напрямків підвищення енергетичної ефективності установок з тепловими двигунами.