Бакалаврські роботи (ЕМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 78
 • Документ
  Розробка конструкції з’єднувальної муфти підвищеної надійності для дизельного двигуна потужністю 30 кВт. Прототип 4Ч10,5/13
  (2023) Брага Вадим Олександрович; Грабовенко Олександр Іванович
  В кваліфікаційній роботі «Розробка конструкції з’єднувальної муфти підвищеної надійності для дизельного двигуна потужністю 30 кВт» приведений опис конструкції двигуна - прототипу 4Ч10,5/13, виконані розрахунки робочого процесу, теплового балансу та динаміки двигуна, проведений аналіз конструкцій з’єднувальних муфт, на основі якого пропонується застосувати замість серійної пружної з'єднувальної муфти пальцевого типу муфту поліпшеної конструкції (відцентрову), яка вирішує проблему крутильних коливань валопроводу дизель – генератора. В графічній частині роботи виконані складальне креслення двигуна, з’єднувальної муфти, робоче креслення маховика та інших деталей муфти, індикаторна діаграма та діаграми сил, що діють в КШМ.
 • Документ
  Покращення ефективних показників дизель-генераторної установки, потужністю 40 кВт, за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Прототип 8Ч 9,5/10
  (2023) Клінишков Богдан Юрійович; Швець І. А.
  В даній кваліфікаційній роботі, у відповідності із поставленим завданням представлено конструкторське рішення щодо покращення ефективних показників дизель-генераторної установки, потужністю 40 кВт, спроектованої на базі двигуна-прототипу 8Ч 9,5/10, за рахунок вдосконалення за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким являється дизель-генераторна установка призначена для забезпечення споживача електричним струмом. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна- прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову штатної системи подачі палива, та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено особливості роботи паливної системи та її елементів на різних режимах роботи. Запропоновано нову систему подачі палива з відсічкою та електронним керуванням. Виконано розрахунок основних елементів системи та визначено її основні витратні характеристики.
 • Документ
  Підвищення надійності роботи суднового двигуна, потужністю 130 кВт, за рахунок вдосконалення конструкції розпилювача. Прототип 6ЧСП 15/18.
  (2023) Якшин Артур Олексійович; Швець І. А.
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано конструкторське рішення щодо вирішення проблеми підвищення надійності роботи судного дизельного двигуна, потужністю 130 кВт, спроектованого на базі двигуна-прототипу 6ЧСП 15/18, за рахунок вдосконаленням конструкції розпилювача. Описано об’єкт встановлення двигуна яким є морський буксир МБ-301. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову штатної паливної системи а також її елементів, та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено особливості роботи форсунки на різних режимах роботи двигуна, причому окрема увага приділена тепловій та механічній напруженості розпилювача. Запропоновано вдосконалену конструкцію розпилювача. Виконано розрахунок елементів паливної апаратури визначено їх геометричні параметри. Розглянуто та описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, за запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Розробка удосконаленої конструкції поршня стаціонарного газового двигуна потужністю 550 кВт. Прототип – 6ГЧН25/34
  (2023) Рудь Антон Вадимович; Грабовенко О. І.
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи на тему «Розробка удосконаленої конструкції поршня стаціонарного газового двигуна потужністю 550 кВт. Прототип - 6ГЧН25/34» складається із Вступу, 4 розділів, Висновку та 6 Додатків: 2–х специфікацій та 5-х листів креслень формату А4. В текстовій частині пояснювальної записки приведений опис конструкції газового двигуна-прототипу 6ГЧН25/34, розраховані робочий процес, тепловий баланс та динаміка проектованого двигуна. Значне місце в кваліфікаційній роботі зайняла розробка конструкції поршневої групи, яка забезпечує підвищення надійності та ресурсних показників двигуна завдяки покращенню роботи поршневих кілець, що стало можливим завдяки застосуванню поршня складеної конструкції. В кваліфікаційній роботі також розроблені заходи з охорони праці та захисту навколишнього середовища, зроблено загальні висновки по виконаній роботі.
 • Документ
  Підготовка і проведення випробувань дизельного двигуна Кентавр 300Д (1Ч7,8/6,2) потужністю 4,5 кВт на суміші дизельного палива та рослинної олії
  (2023) Рожко Михайло Олегович; Грабовенко О. І.
  Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи на тему «Підготовка і проведення випробувань дизельного двигуна Кентавр 300Д (1Ч7,8/6,2) потужністю 4,5 кВт на суміші дизельного палива та рослинної олії» складається із Вступу, 4 розділів, Висновку та 3 Додатків – 2 листів креслень формату А1 та фото загального виду установки. В текстовій частині пояснювальної записки приведений опис конструкції двигуна 1Ч7,8/6,2, розрахований його робочий процес на дизельному паливі та соняшниковій олії з визначенням його основних параметрів. Також приведені результати дослідження в’язкості дизельного палива, соняшникової олії та їх сумішей в залежності від температури і зроблений аналіз отриманих результатів. Виконані роботи по встановленню з’єднувальної муфти нової конструкції та проведенню випробування дизеля 1Ч7,8/6,2 при роботі на дизельному паливі та суміші дизельного палива (80%) і соняшникової олії (20%). На завершення в кваліфікаційній роботі розроблені заходи з охорони праці при роботі з дизелем 1Ч7,8/6,2 та зроблено загальні висновки по виконаній роботі. Додатки до пояснювальної записки містять креслення стендової установки з дизелем 1Ч7,8/6,2, Графіки залежністі в’язкості дизельного· палива, соняшникової олії та їх суміші від температури, фото загального вигляду стендової установки перед випробуваннями.
 • Документ
  Підвищення надійності роботи високообертового дизеля потужністю 13 кВт, за рахунок вдосконалення конструкції регулятору. Прототип 1Ч 12/16
  (2023) Удолатій Ростислав Миколайович; Швець І. А.
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано конструкторське рішення щодо вирішення проблеми підвищення надійності роботи високообертового дизеля потужністю 13 кВт спроектованого на базі двигуна-прототипу 1Ч 12/16, за рахунок вдосконалення конструкції регулятору. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є мобільна насосна установка. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову штатної паливної системи, та розглянуто її переваги та недоліки. Окремо виділено будову та роботу регулятору частоти обертання колінчастого валу двигуна. Виявлено особливості його роботи на різних режимах роботи двигуна. Запропоновано вдосконалену конструкцію регулятору частоти обертання двигуна. Виконано розрахунок елементів регулятору та визначено основні параметри. Розглянуто та описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, за запропоновано заходи щодо їх запобігання.
 • Документ
  Покращення ефективних показників стаціонарної електростанції, потужністю 400 кВт, за рахунок вдосконалення конструкції поршня. Прототип 6ЧН 25/34
  (2023) Рідош Ярослав Вікторович; Швець І. А.
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано рішення щодо покращення ефективних показників стаціонарної електростанції, потужністю 400 кВт, спроектованого на базі двигуна-прототипу 6ЧН 25/34, за рахунок вдосконалення конструкції поршня. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є стаціонарна дизель- генераторна електростанція. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моментів що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову шатунно-поршневої групи, та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено особливості навантаження поршня на різних режимах роботи двигуна. Запропоновано вдосконалену конструкцію поршня. Виконано розрахунок поршня на міцність та визначено його геометричні параметри. Розглянуто та описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, та запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Підвищення надійності роботи судного дизельного двигуна, потужністю 600 кВт, за рахунок вдосконаленням конструкції форсунки. Прототип 6ДР 30/50
  (2023) Чемерис Максим Анатолійович; Швець І. А.
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано конструкторське рішення щодо вирішення проблеми підвищення надійності роботи суднового дизельного двигуна, потужністю 600 кВт, спроектованого на базі двигуна-прототипу 6ДР 30/50, за рахунок вдосконаленням конструкції форсунки. Описано об’єкт встановлення двигуна яким є морський буксир. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову штатної паливної системи а також її елементів, та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено особливості роботи форсунки на різних режимах роботи двигуна, причому окрема увага приділена її тепловій та механічній напруженості. Запропоновано вдосконалену конструкцію форсунки. Виконано розрахунок елементів паливної апаратури визначено їх геометричні параметри. Розглянуто та описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, за запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Підвищення надійності поршневої групи стаціонарного дизельного двигуна потужністю 250 кВт за рахунок оптимізації конструкції поршневих кілець. Прототип – 6ЧН18/22
  (2023) Пономаренко Дмитро Андрійович; Ткaч М. Р.
  В квaліфікaційній бaкaлaврській рoбoті «Підвищeння нaдійнoсті пoршнeвoї групи стaціoнaрнoгo дизeльнoгo двигунa пoтужністю 250 кВт. зa рaхунoк oптимізaції кoнструкції пoршнeвих кілeць. Прoтoтип – 6ЧН 18/22» привeдeний oпис кoнструкції двигунa – прoтoтипу 6ЧН18/22, викoнaні рoзрaхунки рoбoчoгo прoцeсу, тeплoвoгo бaлaнсу тa динaміки двигунa, привeдeнe oбґрунтувaння кoнструкції пoршнeвих кілeць пoкрaщeнoї кoнструкції. Тaкoж викoнaні нeoбхідні рoзрaхунки нa міцність дeтaлeй прoeктoвaнoгo двигунa. Нa зaвeршeння в квaліфікaційній рoбoті рoзрoблeні зaхoди з oхoрoни прaці тa нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa, зрoблeнo зaгaльні виснoвки пo викoнaній рoбoті. В грaфічній чaстині рoбoти викoнaні склaдaльні крeслeння двигунa, пoршня, рoбoчe крeслeння кoмпрeсійнoгo кільця, пoбудoвaнo індикaтoрну діaгрaму тa діaгрaми сил, щo діють в КШМ.
 • Документ
  Розробка покращеної конструкції ущільнення картеру стаціонарного газового двигуна потужністю 580 кВт
  (2023) Паламарчук Денис Дмитрович; Ткaч М. Р.
  Пoяcнювaльнa зaпиcкa дo квaлiфiкaцiйнoї рoбoти нa тему «Рoзрoбкa пoкрaщенoї кoнcтрукцiї ущiльнення кaртеру cтaцioнaрнoгo гaзoвoгo двигунa пoтужнicтю 580 кВт» cклaдaєтьcя iз Вcтупу, 4 рoздiлiв, Виcнoвку тa 4 Дoдaткiв – 2–х cпецифiкaцiй тa 4 лиcтiв креcлень фoрмaту A1. В текcтoвiй чacтинi пoяcнювaльнoї зaпиcки приведений oпиc кoнcтрукцiї гaзoвoгo двигунa-прoтoтипу 6ГЧН25/34, рoзрaхoвaнi рoбoчий прoцеc прoектoвaнoгo двигунa з визнaченням йoгo ocнoвних пaрaметрiв, теплoвий бaлaнc тa динaмiкf двигунa, приведене oбґрунтувaння пoкрaщенoї кoнcтрукцiї ущiльнення кaртеру в мicцi вихoду кoлiнчacтoгo вaлу. Нa зaвершення в квaлiфiкaцiйнiй рoбoтi рoзрoбленi зaхoди з oхoрoни прaцi тa зaхиcту нaвкoлишньoгo cередoвищa, зрoбленo зaгaльнi виcнoвки пo викoнaнiй рoбoтi. Дoдaтки дo пoяcнювaльнoї зaпиcки мicтять cпецифiкaцiї нa гaзoвий двигун 6ГЧН25/34, ущiльнення кaртерa, cклaдaльнi креcлення двигунa 6ГЧН25/34 (пoвздoвжнiй перерiз), ущiльнення кaртерa, рoбoче креcлення ущiльнюючoгo прецензiйнoгo кiльця.
 • Документ
  Покращення ефективних показників стаціонарної електростанції, потужністю 330 кВт, за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Прототип 6Ч 23/30
  (2023) Лаврук Максим Сергійович; Швець І. А.
  В даній кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано рішення щодо вирішення проблеми покращення ефективних показників стаціонарної електростанції, потужністю 330 кВт, спроектованої на базі двигуна-прототипу 6Ч 23/30, за рахунок вдосконалення системи подачі палива. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є стаціонарна дизель-генераторна електростанція. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову та роботу штатної паливної системи двигуна, розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено особливості роботи паливної системи на різних режимах роботи двигуна. Запропоновано вдосконалену систему подачі палива. Виконано розрахунок елементів паливної системи та визначено витратні і геометричні параметри. Розглянуто та описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, за запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Підвищення надійності роботи дизель-редукторного агрегату при зміні виду палива з удосконаленням конструкції шатуна. Прототип 6ЧСПН18/22
  (2023) Литвиненко Максим Сергійович; Нестеренко В. В.
  Завданням кваліфікаційної роботи є розробка конструкції суднового дизельного двигуна потужністю 160 кВт для реконструкції теплоходу типу "ОМ" з розробкою конструкції шатуна, що забезпечить надійну та довготривалу роботу дизеля в цілому. За базовий двигун при проектуванні був обраний дизель-редукторний агрегат з наддувом 6ЧСПН18/22, конструкція якого добре відпрацьована і який надійно працює при частоті обертання колінчастого валу n=750хв-1, але його потужність Р=150 кВт є недостатньою. Аналіз конструкцій та параметрів дизельних двигунів вітчизняного та зарубіжного виробництва свідчить про те, що збільшення їх потужності проводиться за рахунок тиску наддуву. При цьому зростає теплове навантаження шатунно-поршневої групи двигуна. Тому в кваліфікаційній роботі збільшена потужність проектованого дизель-редукторного агрегату 6ЧСПН18/22 Р=160 кВт отримана за рахунок підвищення тиску наддуву. Для забезпечення високих ресурсних показників запроектованого двигуна та надійності його роботи, а також для зручності монтажу та демонтажу при ремонті двигуна вдосконалена конструкція шатуна. Виконано розрахунки шатуна морського типу. Визначені заходи по охороні праці на електростанції, проведені розробки заходів з охорони праці та навколишнього середовища. В графічній частині виконано креслення: загальний вигляд дизель- редукторного агрегату з наддувом 6ЧСПН18/22, поперечний розріз двигуна, складальні креслення шатуна двигуна-прототипу та проектованого двигуна, робочі креслення деталей шатуна та шатунного болта.
 • Документ
  Покращення ефективності стаціонарної електростанції, потужністю 35 кВт, за рахунок вдосконалення конструкції форсунки. Прототип 4Ч 10,5/13.
  (2023) Коваленко Богдан Сергійович; Швець І. А.
  В даній кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано конструкторське рішення щодо вирішення проблеми покращення ефективності стаціонарної електростанції, потужністю 35 кВт спроектованої на базі двигуна-прототипу 4Ч 10,5/13, за рахунок вдосконалення конструкції форсунки. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є стаціонарна електростанція змінного струму. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову паливної системи, та розглянуто її переваги та недоліки. Розглянуто роботу паливної системи на різних режимах роботи дизельного двигуна. Запропоновано вдосконалену конструкцію форсунки. Виконано розрахунок елементів паливної системи та визначено геометричні її основних елементів. Описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час його роботи. Розраховано показники викидів токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, за запропоновано заходи щодо їх знешкодження. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Підвищення надійності роботи суднового двигуна, номінальною потужністю 150 кВт, за рахунок вдосконалення конструкції поршневого пальця. Прототип 6ЧСП 18/22
  (2023) Данілов Олексій Ігорович; Швець І. А.
  В кваліфікаційній роботі, відповідно до завдання запропоновано конструкторське рішення щодо вирішення проблеми підвищення надійності роботи суднового двигуна, потужністю 150 кВт спроектованого на базі двигуна-прототипу 6ЧСП 18/22, за рахунок вдосконалення конструкції поршневого пальця. Описано об’єкт встановлення двигуна, яким є судно типу буксир штовхач проекту № 911. Розглянуто та описано особливості конструкції та роботи двигуна-прототипу. Виконано розрахунок параметрів робочого циклу двигуна, на основі результатів якого, побудовано теоретичну та дійсну індикаторну діаграми. Визначено величини сил та моменти що діють в кривошипно-шатунному механізмі двигуна та складових зовнішнього теплового балансу. Описано будову шатунно-поршневої групи, та розглянуто її переваги та недоліки. Виявлено особливості навантаження поршневого пальця на різних режимах роботи двигуна. Запропоновано вдосконалену конструкцію поршневого пальця. Виконано розрахунок поршневого пальця на міцність та визначено його геометричні параметри. Розглянуто та описано проблеми шкідливого впливу проектованого дизеля на навколишнє середовище під час роботи. Визначено кількісні показники викиду основних токсичних компонентів проектованого двигуна. Проаналізовано можливі небезпеки що можуть виникати під час ремонту та експлуатації двигуна, запропоновано заходи щодо їх запобігання. Визначено рівні шуму та вібрації проектованого двигуна.
 • Документ
  Розробка паливної системи для 4-тактного дизельного двигуна потужністю 110 кВт, який використовує в якості палива рапсову олію. Прототип - 8ЧН13/14
  (2023) Шеремет, Юрій Сергійович; Грабовенко Олександр Іванович
  При розробці кваліфікаційної роботи було поставлено завдання розробити паливну систему 4-х тактного дизельного двигуна потужністю 110 кВт для стаціонарної електростанції при роботі на біопаливі. Виконано опис вузлів базового двигуна, в які входять: опис конструкції двигуна, систем двигуна, а також принцип роботи вузлів та систем. Проведено конструкторський розрахунок в який входить: розрахунок робочого процесу газового двигуна з перевірочними розрахунками, тепловий розрахунок, побудована індикаторна діаграма, а також динамічний розрахунок з побудовою графіків. Була поставлена та виконана задача спроектувати паливну систему при роботі на біопаливі та розроблений підігрівач палива. Визначені заходи по охороні праці на електростанції, положення про охорону праці, проведені розробки заходів з охорони праці та навколишнього середовища. До проекту додаються 4 аркушів креслення формату А1.
 • Документ
  Розробка удосконаленої конструкції шатунно-поршневої групи газового двигуна потужністю 620 кВт. Прототип - 6ГЧН25/24
  (2023) Марченко, Роман Олександрович; Доценко Сергій Михайлович
  Наведено обґрунтування вибору конструкції поршня з додатковим маслоз’ємним кільцем на юбці поршня. Також проведений аналіз конструкції поршнів двигуна – прототипа та виявленні основні недоліки при їх роботі. За результатами аналізу та на основі опрацювання літератури було запропоновано змінити конструкцію поршня з метою забезпечення положення поршня, співвісне до осі циліндра за рахунок встановлення додаткового маслоз’ємного кільця. Проведенні розрахунки на міцність підтвердили можливість застосування конструкції поршня з додатковим маслоз’ємним кільцем для газового двигуна потужністю 620 кВт при частоті обертання колінчатого валу 600 хв-1
 • Документ
  Розробка удосконаленої конструкції поршневого пальця газового двигуна потужністю 600 кВт. Прототип - 6ГЧН25/24
  (2022) Романішин, Роман Олександрович; Доценко Сергій Михайлович
  В третьому розділі був проведений аналіз існуючих конструкцій поршневого пальця шатунно-поршневої групи газового двигуна та виявленні основні переваги та недоліки при роботі прототипу двигуна з даною конструкцією поршневого пальця. За результатами аналізу та на основі опрацювання літератури було запропоновано змінити конструкцію поршневого пальця трубчатої форми на поршневий палець з конічними внутрішніми поверхнями. Завдяки зміни конструкції зменшено масу поршневого пальця, що приведе до зменшення навантажень вузол з’єднання поршень – шатун, та збільшення моторесурсу двигуна. Розрахунки на міцність поршневого пальця підтвердили можливість застосування даної конструкції для газового поршневого двигуна з параметрами - частота обертання колінчатого валу 600 хв-1 та потужністю 600 кВт.