Матеріали конференцій. Кафедра теплотехніки.

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Вдосконалення систем контактного охолодження повітря суднових ДВЗ
  (2022) Кобалава, Галина Олександрівна; Kobalava, Halina
  В роботі проведено аналіз систем водорозпилення та розроблено схему удосконалення систем повітряного охолодження суднових двигунів, що полягає у використанні упорскування води в термопресор. Ця схема дозволяє знизити температуру наддувного повітря до 50...67 градусів, збільшити відносний приріст тиску повітря на виході з термопресора на 2...10 % і відповідно знизити потужність турбокомпресора двигуна.
 • Документ
  Підвищення енергетичних показників дизель-генераторів за рахунок зміни параметрів охолоджуючої рідини системи охолодження
  (2021) Калініченко, І. В.; Коцаренко М. Ю.; Сахно В. С.; Kalinichenko I.; Kocarenko.U.; Sakhno V.
  Одним з факторів, що негативно впливає на надійність двигунів з рідинними системами охолодження, є ерозійно-корозійні руйнування елементів систем, перш за все, зовнішніх поверхонь циліндрових втулок, що омиваються охолоджувальною рідиною. Тому запропоновані технічні рішення дозволяють здійснювати автоматичне керування параметрами охолодження суднових дизелів.
 • Документ
  Визначення раціональних параметрів проміжного охолодження наддувного повітря суднових ДВЗ
  (2021) Андрєєв, А. А.; Andrieiev Artem Andriyovich
  Скорочення теплових втрат суднових ДВЗ шляхом використання теплоти наддувного повітря та відхідних газів в ежекторних холодильних машинах для охолодження повітря на вході ДВЗ, визначення раціональних параметрів і схем холодильних машин, які забезпечують максимальний приріст енергетичних показників ДВЗ (потужності та ККД) є задачами, що вирішуються в роботі.
 • Документ
  Efficiency analysis of multistage compressor intercooling by using thermopressor
  (2021) Kobalava Halina; Konovalov Dmytro
 • Документ
  Енергоефективні та екологічно безпечні технології теплопостачання будівель тепловими насосами
  (2023) Калініченко, І. В.; Kalinichenko I. V.
  Одним з джерел забруднення шкідливими речовинами є використання теплоелектростанцій у якості систем теплопостачання. Для зменшення шкідливих викидів в роботі розглядається спосіб альтернативного теплопостачання на базі теплового насосу. Також, для визначення енергоефективної та екологічно безпечної технологій систем теплопостачання житлових та адміністративних будівель було запропоновано використання сумарного критерію енергоефективнсті та екологічного забруднення, що включає забруднення парниковими газами та теплове забруднення при експлуатації системи теплозабезпечення.
 • Документ
  Про підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки суднових котельних установок
  (2023) Воінов О. П.; Самохвалов В. С.; Кобалава Г. О.; Воінова С. О.; Voinov Oleksandr Petrovych; Samokhvalov Viktor Serhiiovych; Kobalava Halyna Oleksandrivna; Voinova Svitlana Oleksandrivna
  У сучасній воднотранспортній енергетиці актуальним є підвищення ефективності функціонування та екологічної безпеки енергоустановок, зокрема шляхом зниження викидів оксидів азоту судновими котельними установками. Доцільним є використання маловитратних технологій – рециркуляції димових газів, регулювання коефіцієнта надлишку повітря, часткового оновлення зношеного діючого обладнання суднових котельних установок та удосконалення автоматизованих систем управління (АСУ) ними.