Матеріали конференцій (ІУСтаТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Визначення впливу стейкхолдерів на проєкти технологічної платформи Shipbuilding 4.0
  (2023) Харитонов Ю. М.; Фаріонова Т. А.; Слободян С. О.; Kharytonov Yuriy M.; Farionova Tetiana A.; Slobodian Serhii O.
  З метою створення ефективної інформаційної системи управління процесами цифровізації підприємств та організацій суднобудівної галузі запропоновано методику кваліметричного ранжування стейкхолдерів за рівнем впливу на проєкти цифровізації. У відповідності до основних положень теорії управління стейкхолдерами проєктів визначені інформаційні потреби менеджерів проєктів.
 • Документ
  Моделювання траєкторії проекту розвитку суднобудування України
  (2021) Чернова Л. С.; Chernova Lyubava Serhiivna
  Розроблено модель траєкторії розвитку проекту суднобудування України у разі високої активності стейкхолдерів. Позитивні зміни в галузі суднобудування в Україні відбудуться в разі покращення партнерства представників приватного сектору економіки і державних установ.
 • Документ
  Ефективний алгоритм розв’язку задач лінійної оптимізації в математичних моделях управління проектами
  (2021) Титов С. Д.; Чернова Л. С.; Titov Sergij Dmitrovich; Chernova Lydmula Serhiivna
  Математичне моделювання сучасних процесів управління може бути зведено до розв’язку задач лінійної оптимізації. Важливе значення має спрощення підготовленого до початку комп’ютерної реалізації математичної моделі. Така доцільність стимулює розробку ефективних та вдосконалення існуючих алгоритмів підготовки до комп’ютерних розрахунків. Застосування таких алгоритмів дозволить суттєво скоротити комп’ютерний час розрахунків та зменшити апаратні вимоги до комп’ютера.
 • Документ
  Параметрическое моделирование составных объектов при проектировании корпусной мебели
  (2021) Партас, В. К.; Удовицький Д. В.; Partas Viktor; Udovitsky Dmitro
  В роботе представлено модифицированный метод вариационного параметрического моделирования, предусматривающий формирование ограничений и наложение связей между объектами в зависимости от особенностей конструкции. Метод реализован в составе программных средств проектирования корпусной мебели и позволяет существенно сократить общий процесс проектирования.
 • Документ
  Інформаційно-комунікаційні технології як інструментарій для «екологізації» текстів профорієтанційних відеороликів
  (2021) Кузьміна А. І.; Kuzmina A. I.
  Розвідку присвячено розгляду інформаційно-комунікаційних технологій як інструментів «екологізації» текстів профорієнтаційних відеороликів. Пояснено сутність та наголошено на зв’язках між поняттями «інформаційно-комунікаційні технології», «вплив», «профорієнтаційний відеоролик». Запропоновано модель застосування ІКТ для редукування патогенного (руйнівного) впливу текстів профорієнтаційних відеороликів.
 • Документ
  Конструкторські та технологічні передумови модернізації плавучих споруд для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій
  (2022) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд О. В.; Савочкіна В. В.; Морозова, Г. С.; Kazymyrenko Yuliia; Drozd Oksana; Savochkina Vira; Morozova, Hanna S.
  В роботі проаналізовано та визначено конструкторські і технологічні передумови для модернізації позасуднових плавучих споруд, які призначені для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій. Для досліджень застосовано системний підхід, за прототип обрано конструкторську модель баків для зберігання радіоактивних відходів на плавучих спорудах. Запропоновано використання нових композиційних матеріалів і покриттів.
 • Документ
  Методи управління ризиками в торговій організації
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Меліксетов О. І.; Haidaienko, Oksana V.; Meliksetov Oleh
  Розглянуто методи та підходи до управління ризиками в торговій організації, які відіграють важливу роль для створення цілісної стратегії управління ризиками, задля забезпечення стабільності та витривалості бізнесу.
 • Документ
  Огляд методів оцінки трудовитрат при розробці програмного забезпечення
  (2023) Гайдаєнко О. В.; Серік О. А.; Haidaienko, Oksana V.; Serik Oleksandr
  В роботі представлено порівняльний аналіз існуючих методів оцінки трудовитрат при розробці програмного забезпечення. Запропоноване власне рішення проблеми оцінки трудовитрат. Запропонований метод, який здатен покращити процес управління, планування ресурсів при розробці програмного забезпечення.
 • Документ
  Ключові причини управління ризиками на підприємстві
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Морозова, Г. С.; Меліксетов О. І.; Haidaienko, Oksana V.; Morozova, Hanna S.; Meliksetov Oleh
  Управління ризиками на підприємстві є важливою складовою успішної діяльності та досягнення стратегічних цілей.
 • Документ
  Дослідження процесів формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти
  (2023) Маршак О. І.; Смикодуб Т. Г.; Ратушняк І. О.; Дончик Т. Г.; Marshak Olena; Smykodub Tetiana; Ratushniak Ihor; Donchyk Tetiana
  Розглянуто процес формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти. Розроблено дорожню карту формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти з урахуванням галузевого контексту. Методику впроваджено у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».
 • Документ
  Методи оцінки трудомісткості розробки програмного забезпечення для Agile проєктів
  (2023) Ворона М. В.; Орєхов О. С.; Vorona Mikhailo V.; Oriekhov Oleksandr. S.
  Робота присвячена огляду методів оцінки трудомісткості розробки програмного забезпечення (ПЗ) для Agile проєктів. Обґрунтувано актуальність визначання трудомісткості розробки ПЗ на ранніх стадіях проєктування. Проведено аналіз існуючих методів оцінки трудомісткості розробки програмного забезпечення для Agile проєктів. Наведені основні сучасні тенденції розвитку оцінювання трудомісткості розробки ПЗ.
 • Документ
  Концепція впровадження системи підтримки прийняття рішень в аутсорсингових IT-компаніях
  (2023) Книрік Н. Р.; Книрік К. О.; Knyrik Natalia R.; Knyrik Kateryna O.
  Запропоновано система підтримки прийняття рішень, яка дозволяє здійснювати ефективний аналіз та управління портфелем проектів аутсорсингової IT-компанії. Система реалізована у комплексі взаємопов'язаних моделей системної динаміки, агентних та оптимізаційних моделей. При розробці використовуються різні комбінації принципів імітаційного, когнітивного моделювання, а також мережі Петрі.
 • Документ
  Алгоритм побудови оптимального маршруту на основі генетичного алгоритму
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Михелєв І. Л.; Haidaienko Oksana; Mykheliev Ihor
  Розглядається проблема побудови транспортних маршрутiв в судноплавстві. Пропонується метод вирішення даної задачi за допомогою генетичного алгоритму.
 • Документ
  Математичні методи системного аналізу мореплавства
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Морозова Г. С.; Гайдаєнко В. А.; Haidaienko Oksana; Haidaienko Viacheslav; Morozova Hanna
  Розглянуто використання різних математичних методів для аналізу даних у мореплавстві. Морська індустрія стикається з величезним обсягом даних, які стосуються переміщення суден, метеорологічних умов, експлуатаційних показників та інших параметрів. Застосування математичних методів дозволяє ефективно обробляти, аналізувати та інтерпретувати ці дані для здійснення кращих рішень.
 • Документ
  Напрямки розвитку інформаційних технологій та автоматизації у мореплавстві
  (2023) Гайдаєнко О. В.; Кротов А. О.; Haidaienko Oksana; Krotov Andrii
  Розглянуто перспективи розвитку інформаційних технологій та автоматизації у мореплавстві, ключові аспекти розвитку і їх вплив на безпеку та ефективність морських перевезень, застосування інформаційних технологій у мореплавстві з акцентом на сучасні тенденції та переваги, які вони надають. Розглянуто аспекти застосування технологій, такі, як використання дронів для моніторингу та інспекцій судів, впровадження систем IoT для збору та аналізу даних, а також застосування штучного інтелекту та великих даних для прогнозування та оптимізації операцій.
 • Документ
  До проблеми зникаючого градієнту при навчанні глибоких штучних нейронних мереж
  (2023) Гайда А. Ю.; Михелєв І. Л.; Морозова Г. С.; Gaida Anatolii; Mykhelev Ihor; Morozova Hanna
  У статті розглянута актуальна проблема зникаючого градієнту, що має місце при навчанні і використанні повнозв'язних глибоких штучних нейронних мереж. У роботі зроблено спробу аналізу особливостей виникнення проблеми зникаючого градієнту глибоких нейронних мереж та зроблено спробу часткового подолання зазначеної проблеми шляхом модифікації алгоритму навчання мережі. Показані результати практичної апробації результатів аналізу і розроблених рішень.
 • Документ
  Сучасні засоби розробки та мови програмування у навчальному процесі
  (2023) Беркунський Є. Ю.; Павленко А. Ю.; Михелєв І. Л.; Berkunskyi Yevhen; Pavlenko Alona; Mykhelev Ihor
  Обґрунтовано вибір мов програмування та засобів розробки в рамках моделі підготовки студентів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у галузі інформаційних технологій з акцентом на технічний напрям та урахуванням потреб роботодавців у відповідності до вимог ринку праці для IТ-спеціалістів в Україні.
 • Документ
  Особливості управління ризиками на підприємстві у військовий час
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Меліксетов О. І.; Павленко А. Ю.; Haidaienko Oksana; Meliksetov Oleh; Pavlenko Alena
  Розглянуто особливості управління ризиками на підприємстві у військовий час.
 • Документ
  Особливості роботи електродвигунів у генераторному режимі в багатодвигунних підйомно-транспортних механізмах
  (2023) Волянська Я. Б.; Волянський С. М.; Волянський Ю. С.; Баланський В. П.; Ковальчук М. С.; Volianska Ya.; Volyanskyy S.; Balanskyy V.; Kovalchuk M.
  В роботі розглянути особливості конструктивних схем із залежним та незалежним виконанням електромеханічних систем багатодвигунних підйомно-транспортних механізмів. Доведено доцільність розробки і використання в подібних електромеханічних системах універсального електротехнічного пристрою накопичення електричної енергії з подальшим його резервуванням, який дозволяє спростити конструкцію систем і, відповідно, зменшити витрати на їх конструктивне виконання та експлуатацію.
 • Документ
  Розвиток Миколаївської школи автоматизації технологічної підготовки виробництва
  (2021) Удовицький Д. В.; Партас В. К.; Udovitsky Dmitro; Partas Viktor
  Ретроспективно розглянуто історію створення та розвитку Миколаївської школи автоматизації технологічної підготовки виробництва. Показано внесок колективів та особистостей. Перелік систем, їх функціональності та приклади практичного застосування дають змогу прослідити за результатами досліджень та розробок Миколаївських науковців у цій сфері.