Матеріали конференцій (ІУСтаТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Аналіз моделей управління підприємствами та проектування інформаційної системи для зоопарку
  (2023) Васильченко А. С.; Гайдаєнко О. В.
  В рамках цієї роботи проведено аналіз моделей управління підприємствами для оптимізації діяльності зоопарку. Теоретичні результати дослідження включають аналіз моделей управління підприємствами та їхню адаптацію до контексту зоопарку. Експериментальна частина роботи передбачає проектування та розробку інформаційної системи, яка сприяє покращенню роботи зоопарку.
 • Документ
  Дослідження і аналіз ефективності версій Java з реалізацією на різних платформах операційних систем
  (2023) Кошулько В. В.; Павленко А. Ю.
  В роботі представлені результати дослідження продуктивності платформи Java різних версій різних операційних системах. Для оцінки продуктивності використані наступні критерії: час компіляції, час виконання програми з Jit компілятором так і без Jit, споживання пам'яті і процесорного часу. В результаті дослідження встановлено, що найкраща продуктивність Java досягається під час використання останніх версій Java на сучасних операційних системах.
 • Документ
  Переваги RPG жанру відеоігор
  (2023) Кухаренко В. С.; Гайдаєнко О. В.
  Робота присвячена виявленню причин та їх аналізу з метою визначення чому, у наш час, люди вибирають саме жанр RPG-ігор. Визначено термін RPG жанру відеоігор, його піджанри; виявлено шість причин зацікавленості гравців RPG жанру, а саме: інтерфейс та дизайн; сюжет; відкритий світ; можливість прокачувати свого персонажа; аналізування своїх дій; різноманітність механік; підведені підсумки.
 • Документ
  Модель прогнозування розвитку людини за допомогою нейронних мереж
  (2023) Накидайло О. Ю.; Книрік Н. Р.
  У роботі розглянуто можливість прогнозування розвитку людини та підбір оптимального професійного або життєвого шляху за допомогою нейромережі. Модель прогнозування побудована на основі аналізу життєвого шляху людей, народжених у певний період часу, а також враховую додаткові фактори.
 • Документ
  Дослідження глобальних дистриб'юторських систем (GDS) та проєктування інформаційної системи турагентства
  (2023) Міхняєв К. Л.; Гайдаєнко О. В.; Ворона М.В.; Mikhniaiev Kostiantyn; Gaidaienko Oksana; Vorona Mykhailo
  У роботі проведено аналіз структури та функціональності глобальних дистриб'юторських систем (GDS). Основні теоретичні результати роботи включають розуміння принципів роботи GDS та їх ролі в сучасній туристичній індустрії. Експериментальна частина включає проєктування інформаційної системи турагентства з інтеграцією GDS. Було виявлено практичні переваги цієї інтеграції, включаючи підвищення ефективності та збільшення клієнтської бази.
 • Документ
  Дослідження технологій та проєктування інформаційної системи онлайн казино
  (2023) Петрушин Є. В.; Гайдаєнко О. В.; Ворона М. В.; Petrushyn Yevhenii; Gaidaienko Oksana
  У роботі проведений аналіз багатьох аспектів, зв’язаних з онлайн казино, а саме: досліджені технології та алгоритми проєктування онлайн казино, зроблений аналіз пристроїв аудиторії та вплив пандемії на ігорний бізнес, розроблена інформаційна система онлайн казино.
 • Документ
  Визначення впливу стейкхолдерів на проєкти технологічної платформи Shipbuilding 4.0
  (2023) Харитонов Ю. М.; Фаріонова Т. А.; Слободян С. О.; Kharytonov Yuriy M.; Farionova Tetiana A.; Slobodian Serhii O.
  З метою створення ефективної інформаційної системи управління процесами цифровізації підприємств та організацій суднобудівної галузі запропоновано методику кваліметричного ранжування стейкхолдерів за рівнем впливу на проєкти цифровізації. У відповідності до основних положень теорії управління стейкхолдерами проєктів визначені інформаційні потреби менеджерів проєктів.
 • Документ
  Моделювання траєкторії проекту розвитку суднобудування України
  (2021) Чернова Л. С.; Chernova Lyubava Serhiivna
  Розроблено модель траєкторії розвитку проекту суднобудування України у разі високої активності стейкхолдерів. Позитивні зміни в галузі суднобудування в Україні відбудуться в разі покращення партнерства представників приватного сектору економіки і державних установ.
 • Документ
  Ефективний алгоритм розв’язку задач лінійної оптимізації в математичних моделях управління проектами
  (2021) Титов С. Д.; Чернова Л. С.; Titov Sergij Dmitrovich; Chernova Lydmula Serhiivna
  Математичне моделювання сучасних процесів управління може бути зведено до розв’язку задач лінійної оптимізації. Важливе значення має спрощення підготовленого до початку комп’ютерної реалізації математичної моделі. Така доцільність стимулює розробку ефективних та вдосконалення існуючих алгоритмів підготовки до комп’ютерних розрахунків. Застосування таких алгоритмів дозволить суттєво скоротити комп’ютерний час розрахунків та зменшити апаратні вимоги до комп’ютера.
 • Документ
  Параметрическое моделирование составных объектов при проектировании корпусной мебели
  (2021) Партас, В. К.; Удовицький Д. В.; Partas Viktor; Udovitsky Dmitro
  В роботе представлено модифицированный метод вариационного параметрического моделирования, предусматривающий формирование ограничений и наложение связей между объектами в зависимости от особенностей конструкции. Метод реализован в составе программных средств проектирования корпусной мебели и позволяет существенно сократить общий процесс проектирования.
 • Документ
  Інформаційно-комунікаційні технології як інструментарій для «екологізації» текстів профорієтанційних відеороликів
  (2021) Кузьміна А. І.; Kuzmina A. I.
  Розвідку присвячено розгляду інформаційно-комунікаційних технологій як інструментів «екологізації» текстів профорієнтаційних відеороликів. Пояснено сутність та наголошено на зв’язках між поняттями «інформаційно-комунікаційні технології», «вплив», «профорієнтаційний відеоролик». Запропоновано модель застосування ІКТ для редукування патогенного (руйнівного) впливу текстів профорієнтаційних відеороликів.
 • Документ
  Конструкторські та технологічні передумови модернізації плавучих споруд для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій
  (2022) Казимиренко, Ю. О.; Дрозд О. В.; Савочкіна В. В.; Морозова, Г. С.; Kazymyrenko Yuliia; Drozd Oksana; Savochkina Vira; Morozova, Hanna S.
  В роботі проаналізовано та визначено конструкторські і технологічні передумови для модернізації позасуднових плавучих споруд, які призначені для збирання небезпечних предметів з річкових акваторій. Для досліджень застосовано системний підхід, за прототип обрано конструкторську модель баків для зберігання радіоактивних відходів на плавучих спорудах. Запропоновано використання нових композиційних матеріалів і покриттів.
 • Документ
  Методи управління ризиками в торговій організації
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Меліксетов О. І.; Haidaienko, Oksana V.; Meliksetov Oleh
  Розглянуто методи та підходи до управління ризиками в торговій організації, які відіграють важливу роль для створення цілісної стратегії управління ризиками, задля забезпечення стабільності та витривалості бізнесу.
 • Документ
  Огляд методів оцінки трудовитрат при розробці програмного забезпечення
  (2023) Гайдаєнко О. В.; Серік О. А.; Haidaienko, Oksana V.; Serik Oleksandr
  В роботі представлено порівняльний аналіз існуючих методів оцінки трудовитрат при розробці програмного забезпечення. Запропоноване власне рішення проблеми оцінки трудовитрат. Запропонований метод, який здатен покращити процес управління, планування ресурсів при розробці програмного забезпечення.
 • Документ
  Ключові причини управління ризиками на підприємстві
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Морозова, Г. С.; Меліксетов О. І.; Haidaienko, Oksana V.; Morozova, Hanna S.; Meliksetov Oleh
  Управління ризиками на підприємстві є важливою складовою успішної діяльності та досягнення стратегічних цілей.
 • Документ
  Дослідження процесів формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти
  (2023) Маршак О. І.; Смикодуб Т. Г.; Ратушняк І. О.; Дончик Т. Г.; Marshak Olena; Smykodub Tetiana; Ratushniak Ihor; Donchyk Tetiana
  Розглянуто процес формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти. Розроблено дорожню карту формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти з урахуванням галузевого контексту. Методику впроваджено у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».
 • Документ
  Методи оцінки трудомісткості розробки програмного забезпечення для Agile проєктів
  (2023) Ворона М. В.; Орєхов О. С.; Vorona Mikhailo V.; Oriekhov Oleksandr. S.
  Робота присвячена огляду методів оцінки трудомісткості розробки програмного забезпечення (ПЗ) для Agile проєктів. Обґрунтувано актуальність визначання трудомісткості розробки ПЗ на ранніх стадіях проєктування. Проведено аналіз існуючих методів оцінки трудомісткості розробки програмного забезпечення для Agile проєктів. Наведені основні сучасні тенденції розвитку оцінювання трудомісткості розробки ПЗ.
 • Документ
  Концепція впровадження системи підтримки прийняття рішень в аутсорсингових IT-компаніях
  (2023) Книрік Н. Р.; Книрік К. О.; Knyrik Natalia R.; Knyrik Kateryna O.
  Запропоновано система підтримки прийняття рішень, яка дозволяє здійснювати ефективний аналіз та управління портфелем проектів аутсорсингової IT-компанії. Система реалізована у комплексі взаємопов'язаних моделей системної динаміки, агентних та оптимізаційних моделей. При розробці використовуються різні комбінації принципів імітаційного, когнітивного моделювання, а також мережі Петрі.
 • Документ
  Алгоритм побудови оптимального маршруту на основі генетичного алгоритму
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Михелєв І. Л.; Haidaienko Oksana; Mykheliev Ihor
  Розглядається проблема побудови транспортних маршрутiв в судноплавстві. Пропонується метод вирішення даної задачi за допомогою генетичного алгоритму.
 • Документ
  Математичні методи системного аналізу мореплавства
  (2023) Гайдаєнко, О. В.; Морозова Г. С.; Гайдаєнко В. А.; Haidaienko Oksana; Haidaienko Viacheslav; Morozova Hanna
  Розглянуто використання різних математичних методів для аналізу даних у мореплавстві. Морська індустрія стикається з величезним обсягом даних, які стосуються переміщення суден, метеорологічних умов, експлуатаційних показників та інших параметрів. Застосування математичних методів дозволяє ефективно обробляти, аналізувати та інтерпретувати ці дані для здійснення кращих рішень.