Статті (БМтаККК)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Devising procedures for design and verification calculations of the beam-wall with edge breaks under static and cyclic loads
  (2023-10) Sokov Valerii Mykolaiovych
  Досліджується тонкостінна стальна балка-стінка зі зламом кромок, яка входить до складу багатьох конструкцій. Стінка цієї балки складається з двох призматичних частин з прямолінійним переходом від меншої висоти стінки до більшої, утворюючи разом з кромками призматичних частин ламану верхню кромку. Нижньою прямолінійною кромкою стінка кріпиться до обшивки. Балка-стінка зазнає впливу статичних та циклічних номінальних навантажень, які можуть спричинювати появу пружно-пластичних деформацій в концентраторі напружень. Це спричинює невиконання статичної міцності та виникненню і росту втомних тріщин. В представленій роботі запропоновані методики проєктувального та перевірочного розрахунку сталевої балки-стінки зі зламом кромок при пружному статичному та циклічному пружно-пластичному деформуванні в концентраторі напружень. Матеріал балки ідеальний пружно-пластичний. Особливостями методик є можливість оптимального проєктування в умовах пружного та пружно-пластичного деформування, використовуючи залежності тільки для оптимального пружного проєктування. Відмінною рисою методик є те, що через формулу Нейбера визначаються не пружно-пластичні характеристики за відомими пружними, як зазвичай, а навпаки. За розробленими залежностями для циклічних пружно-пластичних деформацій в концентраторі визначається теоретичний коефіцієнт концентрації, який, в свою чергу, задіяний у визначенні оптимальних геометричних параметрах. Методики дають надійні результати при номінальних симетричних циклічних навантаженнях до 0,6 від границі плинності. Це пояснюється тим, що формула Нейбера дає завжди консервативні результати, спричинюючи надлишкову міцність. Методики можуть бути застосовані окремо для розтягу-стиску і згину, і при їх сумісній дії.
 • Документ
  Пружно-пластичне деформування стінки балки зі зламом кромок
  (2021) Соков, В. М.; Sokov, V. M.
  Представлено методику визначення інтенсивності пружно-пластичних та пластичних деформацій в осередку концентрації напружень типової суднової балки зі зламом стінки/осі/кромок в залежності від її геометричних параметрів та величини прикладеного зовнішнього навантаження. Матеріал балки прийнято ідеально пружно-пластичним. Балка складається з двох призматичних частин різних висот, що поєднані плавним переходом з похилою прямолінійною кромкою від меншої висоти стінки до більшої. Вільний фланець, що може кріпитися до ламаної кромки відсутній. Максимальне навантаження, прикладене до торця балки меншої стінки становило 0,9 від границі плинності. Напружено-деформований стан аналізувався методом скінченних елементів (МСЕ) з використанням теорії пластичної течії. Доведено необхідність використання об’ємної задачі для розрахунку пластики. Обрана товщина балки при проведені серійних досліджень забезпечує реалізацію переважно плоского напруженого стану відносно розмірів пластичної зони. Плоска деформація практично не реалізується. Додатково проведено аналіз розвитку пластичних зон в залежності від зростаючого зовнішнього навантаження та геометричних параметрів балки. Наведено контури пластичних зон та ліній рівня інтенсивності деформацій для обраних варіантів. На основі даних величин пружно-пластичних деформацій було проведено аналіз формули Нейбера в залежності від геометричних параметрів балки і величини навантаження. Було доведено, що для випадків, коли навантаження не перевищує 0,6 від границі плинності, формула Нейбера дає задовільні безпечні результати і не потребує коректування. Це дає змогу застосувати відомі методики розрахунку втомної міцності (наприклад S-N кривих) і механіки руйнування до досліджуваної балки в концентраторі, де неявно задіяна класична формула Нейбера. Запропоновані методики визначення пружно-пластичних та пластичних деформацій можуть бути застосовані в методах розрахунку мало- та середньо-циклової втоми та механіки руйнування, де явно задіяні значення цих деформацій.
 • Документ
  Оценка усталостной прочности судокорпусных узлов экспериментально-теоретическим методом с учетом нерегулярности нагружения
  (2017) Коростылёв, Л. И.; Литвиненко, Д. Ю.
  На підставі аналізу відомих підходів до оцінки втомної міцності суднокорпусних вузлів при випадковому навантаженні встановлено, що при використанні експериментально-теоретичного методу найбільш придатною є гіпотеза Пальмгрена-Майнера. Розроблені модифіковані залежності експериментально-теоретичного методу для побудови кривої втоми, що дозволяють прийняти в розрахунок вплив ефектів нерегулярності навантаження на величину втомного пошкодження. Виконаний порівняльний аналіз результатів оцінки втомного пошкодження вузла корпусу судна модифікованим експериментально-теоретичним методом і основними практичними методами розрахунку втомної міцності.
 • Документ
  Пружно-пластичне деформування стінки балки зі зламом кромок
  (2021) Соков, Валерій Миколайович; Sokov, V. M.
  Наведено методику визначення інтенсивності пружно-пластичних та пластичних деформацій в осередку концентрації напружень типової суднової балки зі зламом стінки/осі/кромок залежно від її геометричних параметрів та величини прикладеного зовнішнього навантаження. Матеріал балки прийнято ідеально пружно-пластичним. Балка складається з двох призматичних частин різних висот, що поєднані плавним переходом із похилою прямолінійною кромкою від меншої висоти стінки до більшої. Вільний фланець, що може кріпитися до ламаної кромки, відсутній. Максимальне навантаження, прикладене до торця балки меншої стінки, становило 0,9 від границі плинності. Напружено-деформований стан аналізувався методом скінченних елементів (МСЕ) з використанням теорії пластичної течії. Доведено необхідність використання об’ємної задачі для розрахунку пластики. Обрана товщина балки при проведені серійних досліджень забезпечує реалізацію переважно плоского напруженого стану відносно розмірів пластичної зони. Плоска деформація практично не реалізується. Додатково проведено аналіз розвитку пластичних зон залежно від зростаючого зовнішнього навантаження та геометричних параметрів балки. Наведено контури пластичних зон та ліній рівня інтенсивності деформацій для обраних варіантів. На основі даних величин пружно-пластичних деформацій було проведено аналіз формули Нейбера в залежності від геометричних параметрів балки і величини навантаження. Було доведено, що для випадків, коли навантаження не перевищує 0,6 від границі плинності, формула Нейбера дає задовільні безпечні результати і не потребує коригування. Це дає змогу застосувати відомі методики розрахунку втомної міцності (наприклад S-N кривих) і механіки руйнування до досліджуваної балки в концентраторі, де неявно задіяна класична формула Нейбера. Запропоновані методики визначення пружно-пластичних та пластичних деформацій можуть бути застосовані в методах розрахунку мало- та середньоциклової втоми та механіки руйнування, де явно задіяні значення цих деформацій.
 • Документ
  Моделі та методи дослідження суднових балок зі зламом стінки та пояску
  (2020) Соков, Валерій Миколайович; Коростильов, Леонтій Іванович; Sokov, V. M.; Korostylov, L. I.
  У роботі представлено обґрунтування вибору методів розрахунку досліджуваної типової суднової балки зі зламом стінки та пояску шляхом аналізу різних моделей, що застосовуються для розрахунку тонкостінних конструкцій. Проаналізовано теорії розрахунку тонкостінних стержнів з метою можливості їх застосування до досліджуваної балки та показана неможливість застосування цих теорій по причині складної депланації пояску в місцях його зламу та на похилій частині суднової балки. Доведено необхідність застосування по крайній мірі оболонкових, а краще об’ємних моделей теорії пружності. Розглянута проблема ефективної ширини вільного пояску викликаної зсувною затримкою та місцевою втратою стійкості. Показано необхідність врахування депланації пояску при визначенні ефективної ширини. Зроблено огляд публікацій присвячених зсувній затримці і ефективній ширині та виявлені основні тенденції в цьому напрямі. Коротко оглянуті основні методи розрахунку стійкості. Захоплені проблеми зварного шва і оптимального проектування тонкостінних зварних балок стосовно досліджуваної балки.
 • Документ
  Анализ влияния ледового покрова на судоходство в азовском море
  (2014) Лысый, А. А.; Зайцев, Вал. В.
  Рассмотрены особенности судоходства в Азовском море в условиях ледовой обстановки. Из-за динамичности ледообразования и ледовых полей для анализа использованы данные за последние 30 лет судоходства. Определены характеристики ледового поля на участке водного пути в суровые, умеренные и мягкие зимы. Установлены зависимости сроков наступления ледовых явлений и характеристик ледяного покрова. Предложен пошаговый алгоритм прогноза состояния ледяного покрова для формирования караванов судов.
 • Документ
  Some problems in the free-vibration analysis of rigid rectangular plates
  (2014) Сердюченко, А. М.
  Some aspects of the free-vibration analysis of rigid rectangular ship structure plates are considered. In particular unusual mode shapes for square plates, to be derived in the FEM analysis of the problem, are explained by using superposition effect. The family of fundamental solutions of the biharmonic equation in free-vibration problem of rigid plates has been obtained. The solutions ware used for the mode shapes analysis of rectangular plates with hinged and clamped sides supports. For the case of fully clamped plates the approximate asymptotic solutions ware proposed too. Comparison of the results for fully clamped plates, derived by using FEM analysis and asymptotic solutions, displayed close results.
 • Документ
  Определение параметров облегченных стальных баллонов для грузовой системы cng-газовозов
  (2013) Савицкий, М. М.; Савицкий, А. М.; Супруненко, В. А.; Зайцев, Вал. В.; Зайцев, В. В.
  Определены основные параметры облегченных стальных баллонов, которые могут быть применены в грузовой системе CNG-газовозов. Рассмотрены различные варианты компоновки этих баллонов в специальных модулях и определены их некоторые параметры. Освещены вопросы технологии изготовления таких баллонов. Описано созданное авторами оборудование для изготовления облегченных стальных CNG-баллонов.
 • Документ
  Научные основы расчетов цилиндро-конически-сферических элементов подвижных трубопроводов
  (2012) Зайцев, В. В.; Зайцев, Д. В.; Зайцев, Вал. В.
  Исследована прочность элементов новых типов трубопроводов — подвижных, предназначенных для транспортировки сжатого природного газа, одним из элементов которых является цилиндр в сочетании с усеченным конусом и сферическим сегментом. Описан алгоритм расчетов и приведены результаты определения прочности для одного из наборов исходных данных.
 • Документ
  Начальное проектирование CNG-баллонов для CNG-газовозов
  (2010) Зайцев, В. В.; Зайцев, Вал. В.
  Разработана методика начального проектирования CNG-баллонов, предназначенных для применения в качестве грузовых емкостей нового поколения газовозов — CNG-газовозов, которые будут перевозить метан под высоким давлением. Приведены свойства метана в зависимости от его температуры и давления. Даны результаты расчетов на прочность CNG-баллонов методом конечных элементов. Сделаны выводы и разработаны рекомендации по проектированию CNG-баллонов для CNG-газовозов. = The procedure of initial designing of CNG-balloons which will be applied in as cargo capacities of new generation of gas carriers — CNG-carriers which will transport methane under high pressure is developed. Properties of methane are indicated depending on his temperature and pressure. Results of strength analysis of CNG-balloons are given by a finite element method. Conclusions are made and recommendations on designing CNG-balloons for CNG-carriers are developed.