Матеріали конференцій (ЕП та Б)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Напрями підвищення інвестиційної привабливості ОТГ як фактор піднесення економіки моря
  (2021) Клисяк Марія Дмитрівна; Klysiak Mariia Dmitrievna
  Тема присвячена актуальному питанню визначення напрямків підвищення інвестиційної привабливості ОТГ з метою піднесення економіки моря. На сучасному етапі розвитку світової економіки інвестиційна привабливість ОТГ є однією з найважливіших характеристик економічної потужності та майбутніх перспектив розвитку України. Залучення іноземних інвестицій та загалом міжнародна інвестиційна привабливість ОТГ є, безумовно, одним із головних чинників, що визначають ефективність діяльності ОТГ, а зокрема оцінюють фактичну та потенційну здатність до проведення нею ефективної зовнішньоекономічної діяльності.
 • Документ
  Тренди іноземного інвестування та методи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів
  (2021) Єфімова Г. В.; Марущак, С. М.; Пащенко О. В.; Yefimova G. V.; Marushchak S. M.; Pashchenko O. V.
  Визначено основні тренди іноземного інвестування в Україну. Проаналізовано методи оцінки рівня інвестиційної привабливості регіонів України, запропоновано напрямки їх удосконалення та застосування.
 • Документ
  Територіальні громади в умовах воєнного стану: економічна резистентність для зміцнення незалежності України
  (2023) Павлова М. Д.; Pavlova Mariia Dmitrivna
  У статті розглянуто роль територіальних громад України в умовах воєнного стану. Проаналізовані можливості територіальних громад для забезпечення економічної резистентності та зміцнення незалежності країни. Запропоновані шляхи підвищення ефективності діяльності територіальних громад та їхнього внеску у зміцнення економічної та політичної стійкості України.
 • Документ
  Демографічна ситуація в Україні: шляхи подолання у повоєнний період
  (2023) Вдовиченко Л. Ю.; Vdovychenko Larуsa Yuryivna
  Досліджено демографічну ситуацію в Україні у довоєнний, воєнний та повоєнний періоди. Доведено, що робоча сила є важливим, але не ключовим чинником економічного розвитку країни. Розглянуто альтернативні шляхи компенсації існуючого в Україні дефіциту робочої сили. Надано рекомендації щодо розв’язання ситуації з демографічною ситуацією в Україні у повоєнний період.
 • Документ
  Економічна політика ТНК у сучасних міжнародних інвестиційних процесах
  (2019) Хамандрик, Х. С.; Вдовиченко, Л. Ю.; Khamandryk, K. S.
  У доповіді представлено особливості транснаціональних корпорацій (ТНК) у світі на основі розглянутих підходів до визначення сутності поняття «ТНК». Охарактеризовано потребу в дослідженні впливу діяльності ТНК на розвиток національної економічної системи. Обґрунтовано позитивні та негативні чинники функціонування іноземних ТНК в Україні. Висвітлено основні підходи до вдосконалення державного регулювання ТНК.
 • Документ
  Шляхи оптимізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні
  (2019) Сємілєт, І. М.; Вдовиченко, Л. Ю.; Siemiliet, I. M.
  У доповіді проаналізовано сучасні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Розкрито фактори впливу на ефективність здійснення експортної та імпортної діяльності. Визначено основні напрями вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.
 • Документ
  Результативність і проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні
  (2019) Дубова, С. С.; Вдовиченко, Л. Ю.; Dubova, S. S.
  У доповіді представлено особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. Обґрунтовано позитивні та негативні чинники при залученні іноземних інвестицій в Україні. Висвітлено основні підходи до вдосконалення державної політики щодо покращення залучення іноземних інвестицій в Україні для успішного функціонування національної економіки та забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.
 • Документ
  Моделювання функціональної реструктуризації розвитку підприємства
  (2014-03-19) Єфімова, Г. В.
  Розглядаються об'єкти реструктуризації, якими є підприємство як система або його підсистеми (функції). Дається визначення функціональної реструктуризації, її види. Окремо виділяється внутрісистемна реструктуризація як особливий вид функціональної реструктуризації.
 • Документ
  Управління реструктуризацією виробничо-економічної системи
  (2014-03-19) Єфімова, Г. В.
  Розглядається виробничо-економічна система підприємства як об'єкт реструктуризації.
 • Документ
  Моделювання оцінки ефективності діяльності виробничих підприємств
  (2014-03-19) Єфімова, Г. В.
  Розглядаються основні аспекти економіко-математичного моделювання, застосування якого можна виразити в розробці моделі ефективності діяльності підприємства, спрямованої на прогнозування.