Матеріали конференцій. Кафедра фінансів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Фінансове забезпечення реалізації стратегії розвитку морських портів України
  (2021) Карась П. М.; Гришина, Л. О.; Karas P.; Gryshyna, L.
  Досліджено місце, значення та тенденції функціонування морських портів України. Визначено джерела фінансового забезпечення реалізації Стратегії розвитку вітчизняних морських портів. Сформовано рекомендації щодо зміцнення фінансової складової реалізації Стратегії на шляху становлення України як морської держави.
 • Документ
  Тренди іноземного інвестування та методи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів
  (2021) Єфімова Г. В.; Марущак, С. М.; Пащенко О. В.; Yefimova G. V.; Marushchak S. M.; Pashchenko O. V.
  Визначено основні тренди іноземного інвестування в Україну. Проаналізовано методи оцінки рівня інвестиційної привабливості регіонів України, запропоновано напрямки їх удосконалення та застосування.
 • Документ
  Класифікація факторів впливу на фінансову стійкість підприємства
  (2019) Шипілова, В. О.; Пащенко, О. В.
  Розглянуто класифікацію факторів зростання фінансової стійкості підприємств. Визначено рівні групування факторів фінансової стійкості за ступенем значущості. Виділено групи чинників на кожному рівні впливу. Сформульовано основні положення щодо управління фінансовою стійкістю підприємств на основі запропонованої класифікації факторів її зростання.
 • Документ
  Інвестиційний капітал підприємства: теоретичні аспекти управління
  (2019) Пащенко, О. В.; Капустян, А. М.
  Розглянуто місце та роль інвестиційного капіталу в фінансовій діяльності підприємств. Визначено економічний зміст категорії «інвестиційний капітал». Виділено групи економічних відносин за функціональним призначенням залучених інвестиційних ресурсів. Сформульовано основні положення концепції управління інвестиційним капіталом підприємства.
 • Документ
  Кластери як ефективна форма об’єднання потенціалів підприємств економіки моря
  (2019) Парсяк, В. Н.; Parsyak, V. N.
  Доповідь присвячена висвітленню досвіду європейських країн у застосуванні кластерів як засобу інтеграції потенціалів підприємств економіки моря з метою посилення їх конкурентної спроможності на світових ринках. Наведено приклади ефективної кластеризації.